Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego
„Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej”

Konkurs dla autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku. 

Ogłaszany jest corocznie w dwóch kategoriach:

  • prac magisterskich
  • prac doktorskich

Prace, zgłaszane do konkursu przez autorów, są ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w następującym składzie: dr hab. Jan Jacek Bruski, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler, prof. dr hab. Marek Kornat (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Tadeusz Wolszasekretarz komisji – dr hab. Rafał Łatka.

Laureaci w każdej kategorii otrzymują okolicznościowy dyplom, opublikowanie części lub całości pracy przez wydawnictwo IPN i IH PAN oraz honorarium autorskie wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej.

Szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mintzberg
tel.: (22) 581 87 28

e-mail.: debiut@ipn.gov.pl


 

 

 

 

do góry