Nawigacja

Konkursy i nagrody

Instytut Pamięci Narodowej, realizując zadania ustawowe związane z utrwalaniem pamięci o bohaterach narodowych i upowszechnianiem wiedzy o najnowszej historii Polski, przyznaje nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” i „Świadek Historii”, organizuje Ogólnopolski Konkurs na „Audycję Historyczną Roku” oraz współorganizuje Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”, a także konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego.

do góry