Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Wyniki XI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Jury Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich.

W kategorii prac doktorskich jury postanowiło, że zostanie przyznana:

  • nagroda I stopnia za pracę Krzysztofa Kloca: „Michał Sokolnicki (1880–1967) Piłsudczyk – historyk – dyplomata”,
  • nagroda II stopnia za pracę Mateusza Sokulskiego: „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w latach 1970–1980”

Jury przyznało trzy wyróżnienia w kategorii prac doktorskich:

  • Adrianna Sznapik, „Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, na tle prądów europejskich”
  • Aleksandra Sylburska, „Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956)”
  • Mariusz Kolmasiak,  „Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (1935–1939)”

W kategorii prac magisterskich jednogłośnie jury postanowiło, że zostanie przyznana:

  • nagroda I stopnia za pracę Mateusza Hübnera: „Pułkownicy – rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej”,
  • nagroda II stopnia za pracę Pawła Mrowińskiego, „I wtedy nadszedł ów straszny »Oktober«. Egzekucje publiczne w Warszawie (październik 1943 – luty 1944). Ujęcie performatywne”

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał:

  • Przemysław Misiołek: „Spór o cerkiew w Polanach”.

Obecni na posiedzeniu członkowie jury: prof. Jan Draus, prof. Jerzy Eisler, prof. Marek Kornat, dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. Wojciech Polak, prof. Włodzimierz Suleja

Sekretarz: dr Paweł Libera.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 28 września 2018 roku w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki.

do góry