Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Laureaci Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2012

  • Zaproszenie
    Zaproszenie

Komunikat Komisji oceniającej prace nadesłane na Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2012 – VI edycja

W dniu 19 lutego 2013 r. zebrała się Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN, w składzie: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Tomasz Szarota (IH PAN), dr hab. prof. IH PAN Marek Kornat, dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Antoni Dudek oraz dr Władysław Bułhak – sekretarz.

Komisja zapoznała się z nadesłanymi w terminie pracami stwierdzając, że spełniają one (z jednym wyjątkiem) warunki wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Komisja postanowiła zgodnie, po raz kolejny, skonstatować wyjątkowo wysoki poziom zgłoszonych do konkursu prac magisterskich.

Wszystkie prace złożone na konkurs postanowiono przekazać do redakcji pisma popularnego IPN „Pamięć.pl”, dostrzegając w wielu z nich potencjał umożliwiający powstanie na ich bazie oryginalnych i ciekawych tekstów popularnonaukowych.

Po analizie prac Komisja postanowiła:

1. w kategorii prac doktorskich nie przyznawać I nagrody; II nagrodę w kwocie 15 tys. złotych przyznać Panu dr. Konradowi Knochowi za pracę „Pisma liberalne II obiegu w Polsce w latach 1979-1990”.

Ponadto w związku z niemożnością przyznania – ze względów formalnych (publikacja w innym wydawnictwie) – jednej z głównych nagród Pani dr Annie Prokopiak-Lewandowskiej za pracę „Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962). Życie i dzieła”, Komisja postanowiła nagrodzić ją specjalnym wyróżnieniem.

2. w kategorii prac magisterskich przyznać dwie równorzędne II nagrody w kwocie 5 tys. zł: Pani Darii Czarneckiejza pracę „Sprawa Stanisława Gustawa Jastera ps. »Hel«” i Panu Arkadiuszowi Wasilewskiemu za pracę „Walki polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w pierwszej połowie września 1920 roku”. Jednocześnie przyznano trzy wyróżnienia: Panu Janowi Hlebowiczowi za pracę „Niepokorni z »Topolówki«. Działalność niezależna uczniów III L.O. im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970-1989”, Panu Andrzejowi Harkotowi za pracę „Płk Marian Gołębiewski ps. »Irka« (1911-1996)” i Panu Bartoszowi Grzegorzowi Kułanowi za pracę „Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu z dnia 20 września 1925 r.”.

Nagrody finansowe zostaną wypłacone laureatom jako honoraria autorskie; prace laureatów II nagrody zostaną wydane w całości lub w części, podobnie jak prace osób wyróżnionych.

Wręczenie nagród odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

do góry