Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2011 – Warszawa, 8 lutego 2012

  • Przemysław Bibik, wyróżniony w kategorii prac magisterskich, odbiera dyplom z rąk Prezesa IPN Przemysław Bibik, wyróżniony w kategorii prac magisterskich, odbiera dyplom z rąk Prezesa IPN
  • Wystąpienie prof. Tomasza Szaroty Wystąpienie prof. Tomasza Szaroty
  • Wystąpienie Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego Wystąpienie Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego
  • Michał Przeperski, wyróżniony w kategorii prac magisterskich, odbiera dyplom z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego Michał Przeperski, wyróżniony w kategorii prac magisterskich, odbiera dyplom z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego
  • Marcin Giełzak, wyróżniony w kategorii prac magisterskich, odbiera dyplom z rąk prof. Tomasza Szaroty Marcin Giełzak, wyróżniony w kategorii prac magisterskich, odbiera dyplom z rąk prof. Tomasza Szaroty
  • Laureatka II Nagrody w kategorii prac magisterskich Malwina Garyga odbiera dyplom z rąk Prezesa IPN Laureatka II Nagrody w kategorii prac magisterskich Malwina Garyga odbiera dyplom z rąk Prezesa IPN
  • Laureatka II Nagrody w kategorii prac magisterskich Gabriela Nastałek odbiera dyplom z rąk prof. Tomasza Szaroty Laureatka II Nagrody w kategorii prac magisterskich Gabriela Nastałek odbiera dyplom z rąk prof. Tomasza Szaroty
  • Joanna Maria Sarnecka, wyróżniona w kategorii prac magisterskich, odbiera dyplom z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego Joanna Maria Sarnecka, wyróżniona w kategorii prac magisterskich, odbiera dyplom z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego
  • Dr Wojciech Marciniak, wyróżniony w kategorii prac doktorskich, odbiera dyplom z rąk prof. Tomasza Szaroty Dr Wojciech Marciniak, wyróżniony w kategorii prac doktorskich, odbiera dyplom z rąk prof. Tomasza Szaroty
  • Dr Dominik Pick, wyróżniony w kategorii prac doktorskich, odbiera dyplom z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego - Przewodniczącego Komisji Konkursowej Dr Dominik Pick, wyróżniony w kategorii prac doktorskich, odbiera dyplom z rąk prof. Andrzeja Paczkowskiego - Przewodniczącego Komisji Konkursowej

8 lutego o godzinie 12:00 w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu  im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2011.

Już po raz piąty mamy przyjemność wręczać nagrody w tym konkursie. Myślę, że z perspektywy tych lat można już powiedzieć, że to jedna z ważniejszych nagród kierowanych do historyków, którzy znajdują się na początku kariery zawodowej, ale mają już ten pierwszy dorobek naukowy. I właśnie te prace zostają nagrodzone. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i opiekunom ich prac – powiedział podczas środowego finału konkursu prezes IPN Łukasz Kamiński.

W kategorii prac doktorskich Komisja Konkursowa I nagrodę przyznała Panu dr. Piotrowi Stankowi  za pracę Stefan Korboński (1901–1989). Działalność polityczna i społeczna. Wyróżnienia  zdobyli Pan dr Wojciech Marciniak  za pracę Repatriacja obywateli polskich z głębi terytorium ZSRR w latach 1945–1946  oraz Pan dr Dominik Pick za pracę Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN w latach 1971–1983.

W kategorii prac magisterskich Komisja Konkursowa przyznała dwie równorzędne II nagrody: Pani Malwinie Garydze za pracę Komitet Krakowski PZPR 1982–1990. Struktura. Obsada Personalna. Działalność oraz Pani Gabrieli Nastałekza pracę Filmowy portret problemów społeczeństwa polskiego w latach 50-tych XX wieku na przykładzie „czarnej serii” polskiego dokumentu.  Wyróżnienia zostały przyznane  Pani Joannie Marii Sarneckiej za pracę Stanisław Pietraszko – zapomniany w sprawie zabójstwa Stanisława Pyjasa, Panu Przemysławowi Bibikowi za pracęKazimierz Smoleń. Więzień nazistowskich obozów koncentracyjnych, organizator i dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Panu Marcinowi Giełzakowi za pracę Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego, oraz Panu Michałowi Przeperskiemu za pracę PRL i Polacy w badaniach sondażowych RWE (1962–1969).

Konkurs, organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, skierowany jest do autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich z zakresu historii Polski i Polaków w XX wieku. Nadesłane prace magisterskie i doktorskie oceniła komisja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. IH PAN dr hab. Marek Kornat, prof.  dr hab. Antoni Dudek oraz dr Władysław Bułhak (sekretarz).

Fot. Piotr Życieński

do góry