Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Nagrody dla debiutantów 2012

  • Andrzej Harkot nagrodę za pracę „Płk Marian Gołębiewski ps. »Irka« (1911–1996)" odebrał z rąk profesora Andrzeja Paczkowskiego Andrzej Harkot nagrodę za pracę „Płk Marian Gołębiewski ps. »Irka« (1911–1996)" odebrał z rąk profesora Andrzeja Paczkowskiego
  • Łukasz Kamiński wręczył nagrodę dr. Konradowi Knochowi za pracę „Pisma liberalne II obiegu w Polsce w latach 1979–1990" Łukasz Kamiński wręczył nagrodę dr. Konradowi Knochowi za pracę „Pisma liberalne II obiegu w Polsce w latach 1979–1990"
  • Dr Annie Prokopiak-Lewandowskiej honorowe wyróżnienie za pracę „Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962). Życie i dzieła” wręczył dr hab. Andrzej Koryn Dr Annie Prokopiak-Lewandowskiej honorowe wyróżnienie za pracę „Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962). Życie i dzieła” wręczył dr hab. Andrzej Koryn
  • Zdaniem profesora Andrzeja Paczkowskiego jest wielu historyków bardzo dobrze przygotowanych do zawodu Zdaniem profesora Andrzeja Paczkowskiego jest wielu historyków bardzo dobrze przygotowanych do zawodu
  • Nagrodzonemu w kategorii prac magisterskich Arkadiuszowi Wasilewskiemu z Suwałk towarzyszyła rodzina Nagrodzonemu w kategorii prac magisterskich Arkadiuszowi Wasilewskiemu z Suwałk towarzyszyła rodzina
  • Jan Hlebowicz został wyróżniony za pracę „Niepokorni z »Topolówki«. Działalność niezależna uczniów III L.O. im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970–1989” Jan Hlebowicz został wyróżniony za pracę „Niepokorni z »Topolówki«. Działalność niezależna uczniów III L.O. im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970–1989”
  • Młodzi historycy podejmują trudne tematy i odnoszą sukcesy – powiedział prezes IPN dr Łukasz Kamiński Młodzi historycy podejmują trudne tematy i odnoszą sukcesy – powiedział prezes IPN dr Łukasz Kamiński
  • Uroczystość prowadził dr Krzysztof Persak, dyrektor Biura Prezesa IPN Uroczystość prowadził dr Krzysztof Persak, dyrektor Biura Prezesa IPN
  • Profesor Tomasz Szarota (z prawej) i dr hab. Andrzej Koryn z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, współorganizatora Konkursu Profesor Tomasz Szarota (z prawej) i dr hab. Andrzej Koryn z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, współorganizatora Konkursu
  • Laureaci i członkowie komisji konkursowej w chwilę po wręczeniu nagród Laureaci i członkowie komisji konkursowej w chwilę po wręczeniu nagród

W Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki odbyła się w piątek 12 kwietnia uroczystość wręczenia nagród w szóstej edycji wspólnego konkursu IPN i Instytutu Historii PAN na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Patronem konkursu jest  Władysław Pobóg-Malinowski. 

– Nagradzamy następne pokolenie historyków, które już depcze nam po piętach. To oni  już niedługo będą wyznaczać kierunki badań nad przeszłością – powiedział prezes INP dr Łukasz Kamiński.

– W przeciwieństwie do doktorskich wpłynęło bardzo dużo bardzo dobrych prac magisterskich – powiedział przewodniczący komisji konkursowej profesor Andrzej Paczkowski. Niektóre z nich spełniały kryteria doktoratów – podkreślił.

W kategorii prac magisterskich komisja zdecydowała się przyznać dwie równorzędne II nagrody w kwocie 5 tys. zł Darii Czarneckiej za pracę „Sprawa Stanisława Gustawa Jastera ps. »Hel«" oraz Arkadiuszowi Wasilewskiemu za pracę „Walki polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w pierwszej połowie września 1920 roku”. Przyznano też trzy wyróżnienia: Janowi Hlebowiczowi za pracę „Niepokorni z »Topolówki«. Działalność niezależna uczniów III L.O. im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970–1989”, Andrzejowi Harkotowi za pracę „Płk Marian Gołębiewski ps. »Irka« (1911–1996)" oraz Bartoszowi Grzegorzowi Kułanowi za pracę „Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu z dnia 20 września 1925 r.”.

W kategorii prac doktorskich także nie przyznano I nagrody. II nagrodą w kwocie 15 tys. zł uhonorowano dr Konrada Knocha za pracę „Pisma liberalne II obiegu w Polsce w latach 1979–1990"”.

W związku z niemożnością przyznania – ze względów wcześniejszej publikacji – nagrody dr Annie Prokopiak-Lewandowskiej za pracę „Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962). Życie i dzieła”, komisja postanowiła nagrodzić ją specjalnym wyróżnieniem.

– W młodym pokoleniu jest wiele osób dobrze przygotowanych do zawodu historyka – powiedział profesor Paczkowski, ale dodał, że wcale nie jest pewne, czy wszyscy  na pewno w przyszłości będą się w tym zawodzie spełniać.

Zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa, powołana przez prezesa IPN i dyrektora Instytutu Historii PAN, w składzie: prof. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. Andrzej Chojnowski, prof. Tomasz Szarota, dr hab. Marek Kornat, dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. Antoni Dudek i dr Władysław Bułhak (sekretarz).

Po części oficjalnej była okazja do składania gratulacji prywatnych i nieformalnych rozmów podczas przygotowanego poczęstunku.

Foto: Piotr Gajewski 

do góry