Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Wyniki konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2008 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego

  • Od lewej: Kamil Drzymała, Andrzej Malik, Marcin Kruszyński Od lewej: Kamil Drzymała, Andrzej Malik, Marcin Kruszyński
  • Od lewej: Tomasz Gajownik, Cecylia Kuta, Krzysztof Michalski Od lewej: Tomasz Gajownik, Cecylia Kuta, Krzysztof Michalski

Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, doc. dr hab. Marek Kornat, doc. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki oraz dr hab. Antoni Dudek, zapoznała się jedenastoma pracami magisterskimi oraz sześcioma pracami doktorskimi, stwierdzając, że spełniają one warunki wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Po analizie prac, Komisja postanowiła przyznać:

  1. w kategorii prac magisterskich dwie II nagrody dla Kamila Drzymały za pracę „Oddział partyzancki o kryptonimie Żbik z obwodu Gorlice Armii Krajowej” oraz dla Andrzeja Malika za pracę „Komitet (Komisja) Robotniczy(a) Hutników NSZZ Solidarność Kombinatu Huta im. Lenina (sierpień 1980 – grudzień 1981)”. Ponadto wyróżniono pracę Krzysztofa Michalskiego „Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski w latach 1980–1989”.
  2.  w kategorii prac doktorskich jedną II nagrodę dla Marcina Kruszyńskiego za pracę pod tytułem „Ambasada RP w Moskwie w latach 1921–1939”. Ponadto wyróżniono dwie prace: Cecylii Kuty „Organizacje katolików świeckich w Małopolsce w latach 1957–1989” oraz Tomasza Gajownika „Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921–1939”.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone w dniu 27 stycznia 2009 r. w siedzibie IPN w Warszawie przy ul. Towarowej 28.

do góry