Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Na ogłoszony w 2007 r. konkurs „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”, przeznaczony dla autorów nie opublikowanych prac doktorskich i magisterskich nadesłano 24 propozycje. Dwie z nich nie spełniły kryteriów formalnych. Po wnikliwej analizie pozostałych prac oraz dyskusji Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Janusz Kurtyka – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, dr hab. Antoni Dudek, dr Łukasz Kamiński, dr Władysław Bułhak postanowiła: 


1. W kategorii prac poświęconych historii Polski i Polaków w latach 1939–1989 nagrodę przyznać: 

  • Annie Sobór-Świderskiej (Uniwersytet Jagielloński) za pracę „Jakub Berman (1901–1984). Biografia polityczna”

Ponadto Komisja Konkursowa wyróżniła:

  • pracę Krzysztofa Kacprzaka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) „Podziemie zbrojne na Mazowszu Północnym w walce z systemem komunistycznym w latach 1945–1952” 
  • pracę Renaty Kobylarz (Uniwersytet Opolski) „Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim (1944–1989)”
  • pracę Romana Niwierskiego (Uniwersytet Rzeszowski) „Budownictwo sakralne w PRL na przykładzie budowy kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli”

2. W kategorii prac poświęconych dziejom opozycji w latach 70. i 80. nagrodę przyznano:

  • Justynie Błażejowskiej (Uniwersytet Warszawski) za pracę „Niektóre aspekty działalności tzw. drugiego obiegu wydawniczego w świetle dokumentów i relacji jego uczestników”

Ponadto Komisja Konkursowa wyróżniła:

  • pracę Marka Golińczaka (Uniwersytet Wrocławski) „Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976–1989” 
  • pracę Przemysława Stępnia (Uniwersytet Łódzki) „Pomoc duchowieństwa łódzkiego dla represjonowanych i ich rodzin w okresie stanu wojennego (1981–1983)"

Z osobami, które otrzymały nagrody, zostanie podpisana umowa przewidująca wydanie nagrodzonej pracy przez IPN oraz honorarium autorskie w wysokości 10 000 złotych. Osobom wyróżnionym zostanie złożona propozycja publikacji ich prac w części lub całości. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Warszawie w dniu 17 stycznia 2008 r. 

do góry