Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Znamy wyniki XVI edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Komisja Konkursowa podjęła decyzję w sprawie przyznania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich.

30 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej XVI edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej, w której skład wchodzą: dr hab. Jan Jacek Bruski prof. UJ, prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Marek Kornat (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Kosiński prof. IH PAN, prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, prof. dr hab. Jerzy Eisler oraz dr hab. Sławomir Cenckiewicz

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano prace obronione pomiędzy od 1 listopada 2022 do 31 października 2023 r. Zebrani członkowie Komisji Konkursowej podczas posiedzenia podjęli następujące rozstrzygnięcia:

Prace doktorskie:

I nagroda:

Michał Dworski, Dyplomaci z agrément. Polskie powojenne misje dyplomatyczne i konsularne w państwach uznających legalność rządu RP na uchodźstwie, praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr. hab. Jarosława Rabińskiego prof. KUL, recenzenci: prof. Jan Żaryn, prof. Marek Kornat

II nagroda

Szymon Beniuk, Za linią boiska. Zjawisko kibicowania na meczach piłki nożnej w międzywojennej Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Jana Kęsika, recenzenci: prof. Włodzimierz Mędrzecki, prof. Tomasz Jurek

Wyróżnienie

Natalia Wojtanowska-Bąk, Działalność Macieja Loreta w Rzymie w latach 1904-1949, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Piotra Bilińskiego, recenzenci: prof. Jarosław Kita, prof. Maciej Janowski

Michał Jakubik, Litwa i stosunki polsko-litewskie w publicystyce oraz myśli politycznej Ruchu Narodowego w Polsce 1918−1939, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Antoniego Maziarza prof. UO, recenzenci: dr hab. Joanna Gierowska-Kałłur prof. IH PAN, dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

Andrzej Bohdan Krupa, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec Kościoła katolickiego na Powiślu w latach 1945-1989,  praca doktorska  napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Marka Jodkowskiego, prof. UWM; recenzenci: ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL, ks. dr hab. Damian Bednarski prof. UŚ, ks. dr hab. Piotr Górecki prof. UO

Prace magisterskie:

I nagroda

Konrad Rokicki, Biografia prof. dr. Igora Andrejewa (1915-1995), praca magisterska pod kierunkiem dr. hab. Tadeusza P. Rutkowskiego, prof. UW

II nagroda:

Rafał Juściński, Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. w polityce historycznej PRL lat 1982–1989, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Ariela Orzełka

Wyróżnienie:

Adrian Świerbutowski, Zagadnienie aprowizacji na terenach administrowanych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Rząd Tymczasowy RP, lipiec 1944 – czerwiec 1945, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Jana Jacka Bruskiego prof. UJ

Natalia Lenda, Wsie spalić, aż do gołej ziemi… Studium porównawcze pacyfikacji wsi Bandysie i Krasowo-Częstki, praca magisterska pod kierunkiem dr. hab. prof. ucz. Piotra M. Majewskiego

Jarosław Ziółkowski, Starania Kurii Biskupiej Gdańskiej o odbudowę i odzyskanie kościoła pod wezwaniem św. Brygidy w Gdańsku w latach 1945–1973 na tle relacji państwo-Kościół rzymskokatolicki w Polsce Ludowej, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Tadeusza Rutkowskiego prof. UW

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie podany w późniejszym czasie na stronach organizatorów konkursu: Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

do góry