Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Uroczysty finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej”

Nagrody dla autorów najlepszych niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX w. zostały wręczone 14 kwietnia 2023 r., podczas drugiego dnia Kongresu Pamięci Narodowej w Warszawie. Nagrody wręczyli zastępcy prezesa IPN dr Mateusz Szpytma i dr hab. Karol Polejowski oraz dr hab. Krzysztof Kosiński – członek jury, przedstawiciel IH PAN

Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Finał konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – Warszawa 14 kwietnia 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” ogłaszany jest corocznie w dwóch kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich. Prace, zgłoszone przez autorów, ocenia Komisja Konkursowa, powołana przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN. 

IPN nie posiada monopolu na badanie historii Polski XX w., do swoich archiwów zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ta myśl przyświecała również śp. prezesowi IPN Januszowi Kurtyce, który widział potrzebę zorganizowania nagrody, która mobilizowałaby studentów do tworzenia nowych, rzetelnych prac, dotyczących historii XX wieku. Dzisiaj, po 15 latach, widzimy, jak świetny był to pomysł 

– mówił do laureatów konkursu podczas gali rozdania nagród zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma.

Dr hab. Krzysztof Kosiński  przedstawiciel IH PAN, a zarazem członek jury zwrócił uwagę na szczególny charakter konkursu:

Konkurs ten jest wyjątkowy z uwagi na to, że traktuje historię najnowszą całościowo, tzn. mamy do czynienia z pracami odnoszącymi się do II wojny światowej, okresu PRL-u i transformacji ustrojowej. Jest to również konkurs, który wynagradza prace charakteryzujące się różnorodnym podejściem metodologicznym. Wielką wartością tego konkursu jest również to, że pozwala on osobom nagrodzonym i wyróżnionym na publikację prac w czasopiśmie naukowym, bądź w postaci książki w Wydawnictwie IPN, które jest jednym z najbardziej profesjonalnych wydawnictw w Polsce.

powiedział.

Laureaci w każdej kategorii otrzymali okolicznościowy dyplom, nagrodę pieniężną oraz umowę wydawniczą na wydanie całości lub części pracy.

W kategorii prac doktorskich nagrodzeni zostali:

  • I nagroda: nie przyznano
  • II nagroda: Relacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Włoskiej Partii Komunistycznej w latach 1948-1990 – Bartosz Gromko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  • Wyróżnienie: Brygadowe Koło Młodych „Pogoń” 1949–1967 – Renata Maria Żegunia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Wyróżnienie: Obóz w okupowanym Konstantynowie k. Łodzi (1940–1943) w systemie obozów przesiedleńczych Kraju Warty – Monika Jania-Szczechowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Wyróżnienie: Przyczyny i charakter ubóstwa popegeerowskiego w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena. Studium przypadku wojewódzkiego zachodniopomorskiego – Damian Szymczak (Uniwersytet Łódzki)
  • Wyróżnienie: Codzienność i świąteczność środowiska robotniczego Nowej Huty w latach 1949–1989. Perspektywa socjohistoryczna  – Artur Jatkowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

W kategorii prac magisterskich laureatami są:

  • I nagroda: Reforma rolna w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944-1948 – Mariusz Fornagiel (Uniwersytet Jagielloński)
  • II nagroda: nie przyznano
  • Wyróżnienie: Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876–1942) – Tomasz Nocoń (Uniwersytet Śląski)
  • Wyróżnienie: Sprawa Jana Kaima (1947–1949) – Michał Puchalski (Uniwersytet Warszawski)

Przeczytaj więcej o poprzednich edycjach konkursu

Galę uświetnił koncert muzyki z „Gry Szyfrów”. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Przemysław Treszczotka. Jego kompozycje wykraczają poza tradycyjnie ukształtowany styl muzyki gamingowej. Utwory w grze inspirowane są muzyką klasyczną, teatralną i filmową. Podczas gali usłyszymy: „Main theme – piano solo”, „Main theme Cyphres Game”, „Zegar”, Nadzieja”, „Misja”. Na fortepianie zagrał Maciej Gański, a towarzyszył mu Kwartet Opera w składzie: Michał Rożek – I skrzypce, Przemysław Treszczotka – II skrzypce, Krzysztof Szwarc – altówka i Barbara Misiewicz – wiolonczela.

Transmisja gali na kanale IPNtv

Zapraszamy do udziału w Kongresie Pamięci Narodowej! Szczegółowy plan wydarzenia.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, jednak konieczna jest rejestracja.

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 
do góry