Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej”

14 marca 2024 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla autorów najlepszych niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku.

 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” – 14 marca 2024. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

W gali wzięli udział przedstawiciele organizatorów konkursu: dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. prof. IH PAN Bartosz Kaliski, zastępca dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, członkowie komisji konkursowej, Kolegium IPN, laureaci konkursu.

To konkurs niezwykle prestiżowy. Konkurs, który jest uwieńczeniem pierwszego etapu dla magistrów, ale także dla doktorów, pierwszego etapu formowania osobowości historyka

– podkreślił dr hab. Karol Polejowski.

Zaznaczył, że Władysław Pobóg-Malinowski, który jest patronem konkursu, powinien być wzorem dla wszystkich tych historyków, którzy łączą pasję do historii ze ścieżką zawodową, którą chcieliby dalej podążać. Warsztat historyka kształtuje się w czasie seminariów magisterskich czy doktorskich, stąd dużą rolę odgrywają opiekunowie naukowi, którzy właściwie kształtują i warsztat historyka i umiejętności analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków. Ukończenie pracy magisterskiej, a później pracy doktorskiej jest zamknięciem pewnego etapu kształtowania się jako historyka.

Zastępca prezesa IPN, gratulując młodym historykom nagrodzonym w konkursie, życzył im, aby nie tracili pasji, z którą przystępowali do pisania prac magisterskich i doktorskich, aby zawsze pozostali wierni podstawowym wartościom, które historyk musi zawsze brać pod uwagę: rzetelności, uczciwości i służbie historii.

Laureatów XVI edycji konkursu wybrano 30 stycznia 2024 roku, spośród autorów zgłoszonych prac, obronionych od 1 listopada 2022 do 31 października 2023 roku.

Nagrodzone prace doktorskie:

I nagroda:

 • Michał Dworski, Dyplomaci z agrément. Polskie powojenne misje dyplomatyczne i konsularne w państwach uznających legalność rządu RP na uchodźstwie, praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr. hab. Jarosława Rabińskiego prof. KUL, recenzenci: prof. Jan Żaryn, prof. Marek Kornat

II nagroda

 • Szymon Beniuk, Za linią boiska. Zjawisko kibicowania na meczach piłki nożnej w międzywojennej Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Jana Kęsika, recenzenci: prof. Włodzimierz Mędrzecki, prof. Tomasz Jurek

Wyróżnienie

 • Natalia Wojtanowska-Bąk, Działalność Macieja Loreta w Rzymie w latach 1904-1949, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Piotra Bilińskiego, recenzenci: prof. Jarosław Kita, prof. Maciej Janowski
 • Michał Jakubik, Litwa i stosunki polsko-litewskie w publicystyce oraz myśli politycznej Ruchu Narodowego w Polsce 1918−1939, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Antoniego Maziarza prof. UO, recenzenci: dr hab. Joanna Gierowska-Kałłur prof. IH PAN, dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr
 • Andrzej Bohdan Krupa, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec Kościoła katolickiego na Powiślu w latach 1945-1989 praca doktorska  napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Marka Jodkowskiego, prof. UWM; recenzenci: ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL, ks. dr hab. Damian Bednarski prof. UŚ, ks. dr hab. Piotr Górecki prof. UO

Nagrodzone prace magisterskie:

I nagroda

 • Konrad Rokicki, Biografia prof. dr. Igora Andrejewa (1915-1995), praca magisterska pod kierunkiem dr. hab. Tadeusza P. Rutkowskiego, prof. UW

II nagroda:

 • Rafał Juściński, Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. w polityce historycznej PRL lat 1982–1989, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Ariela Orzełka

Wyróżnienie:

 • Adrian Świerbutowski, Zagadnienie aprowizacji na terenach administrowanych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Rząd Tymczasowy RP, lipiec 1944 – czerwiec 1945, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Jana Jacka Bruskiego prof. UJ
 • Natalia Lenda, Wsie spalić, aż do gołej ziemi… Studium porównawcze pacyfikacji wsi Bandysie i Krasowo-Częstki, praca magisterska pod kierunkiem dr. hab. prof. ucz. Piotra M. Majewskiego
 • Jarosław Ziółkowski, Starania Kurii Biskupiej Gdańskiej o odbudowę i odzyskanie kościoła pod wezwaniem św. Brygidy w Gdańsku w latach 1945–1973 na tle relacji państwo-Kościół rzymskokatolicki w Polsce Ludowej, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Tadeusza Rutkowskiego prof. UW.

Autorzy najlepszych prac otrzymali okolicznościowy dyplom, a także możliwość opublikowania części lub całości pracy przez Wydawnictwo IPN.

Oficjalną część gali zakończył występ Orkiestry Ludwika Sarskiego. To kolektyw artystyczny założony przez dwóch multiinstrumentalistów – kompozytorów: Damiana Szymczaka oraz Piotra Tomalę. Artyści z łatwością łączą takie style jak early jazz, ragtime, tango, swing czy klezmer. 

Organizatorami uroczystości wręczenia nagród były: Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Obejrzyj galę na kanale IPNtv

* * * 

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” ogłaszany jest corocznie w dwóch kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich. Prace, zgłoszone przez autorów, ocenia Komisja Konkursowa, powołana przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN.

W skład komisji wchodzą: prof. dr hab. Marek Kornat (przewodniczący), dr hab. Jan Jacek Bruski, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler, dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, dr hab. Rafał Łatka (sekretarz komisji).

Przeczytaj więcej o poprzednich edycjach konkursu

do góry