Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Komisja Konkursowa podjęła decyzję w sprawie przyznania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich

 • Debiut Historyczny Roku
  Debiut Historyczny Roku

W siedzibie Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyło się 30 grudnia 2020 r. posiedzenie Komisji Konkursowej XIII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Do konkursu nadesłano 30 prac, obronionych pomiędzy 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r. Po wysłuchaniu ocen i przeprowadzeniu dyskusji, zebrani członkowie Komisji Konkursowej podjęli jednogłośnie następujące rozstrzygnięcia:

W kategorii prac doktorskich postanowiono:

 • przyznać I nagrodę za pracę: Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczypospolitej (1918-1939) autorstwa Adama Radosława Suławki,
 • przyznać II nagrodę dla pracy: Gustaw Manteuffel (1832-1916). Życie i dzieło w świetle wybranych polskich archiwaliów autorstwa Radosława Budzyńskiego,
 •  przyznać wyróżnienie dla pracy: Dzieje Kościoła Katolickiego w Toruniu w latach 1945-1992 autorstwa Witolda Konopki,
 •  przyznać wyróżnienie dla pracy: Zakony męskie diecezji chełmińskiej w II Rzeczypospolitej (1920-1939) autorstwa Leszka Molendowskiego.

W kategorii prac magisterskich postanowiono:

 • nie przyznawać I nagrody,
 • przyznać II nagrodę dla pracy: Doświadczenie frontu Wielkiej Wojny, tułaczki na Murmań i zetknięcia się z bolszewizmem na podstawie biografii polskich żołnierzy-literatów. Bogusław Szul-Skjöldkrona (1895-1920) i Eugeniusz Korwin Małaczewski ​(1897?-1922) autorstwa Moniki Marii Makowskiej,
 • przyznać II nagrodę dla pracy: Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym autorstwa Mateusza Radomskiego,
 • przyznać wyróżnienie dla pracy: Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1971-1980 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych autorstwa Tomasza Korbana,
 • przyznać wyróżnienie dla pracy: Działalność partii politycznych w powiecie sanockim w latach 1918-1939 autorstwa Michała Michniewicza,
 • przyznać wyróżnienie dla pracy: Służba archiwalna Armii Polskiej we Francji w latach II wojny światowej autorstwa Klaudii Pauliny Kierepki.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Ze względu na sytuację epidemiczną, termin uroczystości zostanie podany w późniejszym czasie na stronach organizatorów konkursu: Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

 

 

                  

 

do góry