Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – 7 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

7 lipca 2021 o godz. 12.00 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XIII edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej”. Konkurs jest adresowany do autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku.

W uroczystości wzięli udział: dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Marek Kornat – przewodniczący Komisji Konkursowej oraz prof. Krzysztof Kosiński – przedstawiciel IH PAN.

Dla Instytutu Pamięci Narodowej dzisiejsze wydarzenie jest jednym z najistotniejszych. Spotkanie z Państwem, będącym u progu kariery naukowej jest szczególnie ważne. IPN zajmuje się przeszłością, ale to jaka bedzie przyszłość zależy od Państwa – mówił w czasie uroczystości prezes Instytutu. Nawiązując do tematyki nagrodzonych prac, prezes Szarek mówił też o nadziei pokładanej w nowym pokoleniu badaczy: Patron nagrody, Władysław Pobóg-Malinowski, jeden z najwybitniejszych polskich historyków, przez lata tworzył na emigracji. Polska tożsamość wymaga wysiłku, nauka wymaga wysiłku. Włożyliście Państwo duży wysiłek w przygotowanie swoich prac i od tego wysiłku nigdy nie uciekajcie. To, że Państwo jesteście, pozwala nam patrzeć z optymizmem w przyszłość. Na zakończenie prezes IPN podkreślił znaczenie długoletniej współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk: przypomniał liczne publikacje i konferencje, wspomniał też o nowej odsłonie „Bibliografii Historii Polskiej”.

W kolejnym wystąpieniu prof. Kornat podkreślił wysoki poziom prac i ich szeroki zakres tematyczny: od czasów II RP, poprzez lata II wojny światowej, aż po okres PRL-u. Zaznaczył też, że pomimo powstawania w ostatnim czasie różnych nagród historycznych, konkurs na najlepszy Debiut Historyczny Roku wciąż cieszy się dużym prestiżem, a jego przewodnia idea, by nagradzać wybijające się prace młodych badaczy, pozostaje ciągle aktualna.

***

Do ubiegłorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 30 prac magisterskich i doktorskich, obronionych pomiędzy 1 listopada 2018 a 31 października 2020. XIII edycja została rozstrzygnięta na posiedzeniu komisji konkursowej 30 grudnia 2020. Laureatami XIII edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” zostali:

W kategorii prac doktorskich:

  • Adam Radosław Suławka za pracę: Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczypospolitej (1918-1939) – I nagroda
  • Radosław Budzyński za pracę: Gustaw Manteuffel (1832-1916). Życie i dzieło w świetle wybranych polskich archiwaliów – II nagroda
  • Witold Konopka za pracę: Dzieje Kościoła katolickiego w Toruniu w latach 1945-1992 – wyróżnienie
  •  Leszek Molendowski za pracę: Zakony męskie diecezji chełmińskiej w II Rzeczypospolitej (1920-1939) – wyróżnienie

W kategorii prac magisterskich:

  • Monika Maria Makowska za pracę: Doświadczenie frontu Wielkiej Wojny, tułaczki na Murmań i zetknięcia się z bolszewizmem na podstawie biografii polskich żołnierzy-literatów. Bogusław Szul-Skjöldkrona (1895-1920) i Eugeniusz Korwin Małaczewski ​(1897?-1922) – II nagroda (ex aequo)
  • Mateusz Radomski za pracę: Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym – II nagroda (ex aequo)
  • Tomasz Korban za pracę: Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1971-1980 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych – wyróżnienie
  • Michał Michniewicz za pracę: Działalność partii politycznych w powiecie sanockim w latach 1918-1939 – wyróżnienie
  • Klaudia Paulina Kierepka za pracę: Służba archiwalna Armii Polskiej we Francji w latach II wojny światowej – wyróżnienie
do góry