Nawigacja

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2024 – inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca. To data symboliczna – tego dnia w 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie strzałem w tył głowy zostali zamordowani przez komunistów członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Stanowili oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej organizacji kontynuującej od 1945 r. tradycję AK. Aresztowano ich w czasie od listopada 1947 do lutego 1948 r. Przeszli wyjątkowo barbarzyńskie śledztwo.

Święto, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, ustanowione zostało przez Sejm 3 lutego 2011 roku. Instytut Pamięci Narodowej honoruje Żołnierzy Niezłomnych, uczestnicząc w uroczystościach państwowych i organizując wiele wydarzeń w całej Polsce.

WARSZAWA 

Główne uroczystości:

Pozostałe:

 Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

 • 1 marca 2024, Łomża – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wykład dr. hab. Krzysztofa Sychowicza, naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
 • 1 marca 2024, Łomża – udział dr. hab. Krzysztofa Sychowicza, naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w audycji Radia Nadzieja, poświęconej Żołnierzom Wyklętym;
 • 1–2 marca 2024, Białystok – Harcerski Rajd Nocny Pamięci Żołnierzy Wyklętych, współorganizowany z Hufcem ZHP w Białymstoku;
 • 3 marca 2024, Supraśl – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Bieg Tropem Wilczym – stoisko edukacyjne. Współorganizowany przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu i Oddział IPN w Białymstoku;
 • 3 marca 2024, Giełczyn, gm. Łomża – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych –  Bieg Tropem Wilczym, wykład przedstawiciela Oddziału IPN w Białymstoku;
 • 4 marca 2024, Łomża – wykład „W akcji. Żołnierze Podziemia Antykomunistycznego na Ziemi Łomżyńskiej” (Przystanek Historia Łomża);
 • 8 marca 2024, Jabłoń-Dobki – 80. rocznica pacyfikacji wsi Jabłoń-Dobki – udział przedstawiciela IPN w uroczystościach rocznicowych;
 • 9–10 marca 2024, Łapy – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – koncert Teatru Polskiego „Studio” w Wilnie;

Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy

 • 23 lutego – 5 marca 2024, Chojnice – prezentacja wystawy „Zapomniane Ogniwo. Konspiracyjne Organizacje Młodzieżowe na ziemiach Polskich w latach 1944/1945–1956” (Rynek);
 • 28 lutego – 15 marca 2024, Chełmża – prezentacja wystawy „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963” (rynek w Chełmży, koło biblioteki);
 • 29 lutego – 15 marca 2024, Bydgoszcz – prezentacja wystawy „Ocaleni z niepamięci. Żołnierze podziemia antykomunistycznego z bydgoskiej »Łączki«” (przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim);
 • 29 lutego – 15 marca 2024, Bydgoszcz  prezentacja wystawy Witold Pilecki” (przed siedzibą bydgoskiej delegatury IPN przy ul. Wincentyny Teskowej 1);
 • 1 – 14 marca 2024, Czernikowo – Prezentacja wystawy: „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” – Stowarzyszenie Związek Jaszczurczy Czernikowo, (Zespół Szkół w Czernikowie);
 • 1 i 12 marca 2024 – IV Bydgoski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs będzie miał formę 45-minutowego testu, zawierającego pytania zamknięte oraz krótką wypowiedź pisemną. Zostanie wyłonionych troje laureatów konkursu na poziomie szkół podstawowych i troje laureatów na poziomie szkół ponadpodstawowych;
 • luty – marzec 2024 – „Historia przez pokolenia. Żołnierze naszej wolności”. Cykl zajęć historycznych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego, poświęcony historii polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, organizowany w okresie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych: Tłuchowo (29 lutego), Bydgoszcz (29 lutego), Czernikowo (1 marca), Bydgoszcz (4 marca), Złotów (4 marca), Sypniewo (4 marca), Kazanice (5 marca), Więcbork (7 marca), Chełmno (7 marca), Bydgoszcz (15 marca);
 • 1 i 3 marca 2024, Bydgoszcz – oficjalne uroczystości współorganizowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Michała Sztybla, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Bydgoszcz gen. dyw. Artura Kępczyńskiego i Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy, Edytę Cisewską. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej pt.: Ocaleni z niepamięci. Żołnierze podziemia antykomunistycznego z bydgoskiej „Łączki” przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

 • 29 lutego 2024, Gliwice – zajęcia edukacyjne w terenie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej szlakiem postaci podziemia niepodległościowego związanych z Gliwicami. Prowadzenie: Adam Kondracki (BPiI IPN Katowice).
 • 1 marca 2024, godz. 10.30, Katowice – główne obchody w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przy placu ks. E. Szramka 1, uroczystości organizowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz parafię pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach;
  • godz. 10.30 – koncert Orkiestry KWK „Wujek” Polskiej Grupy Górniczej
  • godz. 11.00 – msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, po której uczestnicy przeniosą się na plac ks. E. Szramka. Tu odbędzie się m.in. apel pamięci. Na zakończenie uroczystości delegacje złożą kwiaty i wiązanki w kaplicy „Golgota Ojczyzny”.
 • 5 marca 2024, Gliwice – prelekcja Adama Kondrackiego (BPiI IPN Katowice) na temat Żołnierzy Wyklętych podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich;
 • 13 marca 2024 – „PodCzas – Podcast IPN Katowice“ na temat poszukiwania i identyfikacji Żołnierzy Wyklętych na terenie Górnego Śląska z udziałem Adama Kondrackiego (BPiI IPN Katowice). Podcast zostanie publikowany na platformie Spotify oraz na kanale IPNtv Katowice w serwisie YouTube w ramach projektu „PodCzas - Podcast IPN Katowice”;
 • 15 marca 2024 – wyjazd uczestników projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań” do Warszawy. Uczniowie i opiekunowie z 7 szkół z woj. śląskiego odwiedzą m.in. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i powązkowską „Łączkę”. Koordynator: Adam Kondracki (BPiI IPN Katowice).

Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach

 • 26 lutego 2024, Kielce – warsztaty historyczne dr. Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego „Sen o Szpadzie. Marzenie o Wolnej i Niepodległej” dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki”;
 • 29 lutego 2024, Starachowice – prelekcja i pokaz multimedialny Marka Jończyka „Żołnierze Wyklęci na Kielecczyźnie” w ramach starachowickich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów);
 • 1 marca 2024, godz. 17.00, Kielce – udział w wojewódzkich uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Skwer Stefana Żeromskiego);
 • 1 marca 2024, Osiny (gm. Mirzec) – prelekcja Pawła Żołądka dotycząca działalności gen. Antoniego Hedy „Szarego” w ramach gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego);
 • 1 marca 2024, Starachowice – wykład dr. Michała Zawiszy „Podziemie niepodległościowe w Polsce po II wojnie światowej” (Muzeum Przyrody i Techniki);
 • 1 marca 2024, Łączna –  wykład Edyty Krężołek „Kim byli Żołnierze Wyklęci?” dla uczniów Zespółu Szkolno-Przedszkolnego im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”;
 • 1–7 marca 2024, Kielce – prezentacja wystaw: „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963” oraz „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna »Inka« 1928–1946” (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki”);
 • 1–15 marca 2024, Mniów – prezentacja wystawy: „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956” (Szkoła Podstawowa);
 • 1–15 marca 2024, Kielce – prezentacja wystawy biograficznej: „Łukasz Ciepliński” (Areszt Śledczy);
 • 1–31 marca 2024, Podzamcze Chęcińskie – prezentacja wystaw: „Armia Krajowa” oraz „Witold Pilecki” (Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne);
 • 3 marca 2024 – publikacja dodatku historycznego do „Tygodnika eM Kielce”: Ryszard Śmietanka-Kruszelnikicki, „W walce z okupantem niemieckim i sowieckim »wyzwolicielem«. Wokół działalności kpt. Władysława Molendy »Graba« – działacza ludowego i dowódcy partyzantów”;
 • 4 marca 2024, Kielce – wykład Ilony Religi-Goli „Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie antykomunistyczne” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica;
 • 4 marca 2024, Starachowice – wykład Jakuba Mularczyka „Podziemie niepodległościowe wobec komunistów po 1944 r.” dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica;
 • 5 marca 2024, Kielce – wykład dr. Michała Zawiszy dla młodzieży szkolnej „Podziemie niepodległościowe w Polsce po II wojnie światowej” (CE IPN „Przystanek Historia”);
 • 5 marca 2024, Małyszyn – wykłady Edyty Krężołek „Kim byli Żołnierze Wyklęci?” oraz Jakuba Mularczyka „Żołnierze Wyklęci – polskie podziemie antykomunistyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej;
 • 6 marca 2024, Kielce – wykład Edyty Krężołek dla młodzieży szkolnej „Kim byli Żołnierze Wyklęci?” (CE IPN „Przystanek Historia”);

Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie

Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi

 • 16 lutego 2024, Piotrków Trybunalski – wykład Pawła Wąsa „Działalność Konspiracyjnego Wojska Polskiego na ziemi łódzkiej (1945–1954)” w ramach rozstrzygnięcia Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczpospolitej” (Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego);
 • 28 lutego 2024 r., godz. 11.00, Sieradz – wykład Pawła Wąsa „Opór antykomunistyczny na Ziemi Sieradzkiej (1945–1956)”, (Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2);
 • 1 marca 2024, Łódź – uroczystości pod pomnikiem ofiar komunizmu i obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
 • 1 marca 2024, Łódź – zapalenie zniczy na grobach ofiar komunizmu ekshumowanych przez IPN (Cmentarz Komunalny „Doły”);
 • 1 marca 2024, Łódź – prezentacja wystawy „Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie” oraz wykład na temat podziemia antykomunistycznego. Przekazanie uczniom nowego komiksu edukacyjnego „Warszyc” (XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, al. Anstadta 7);
 • 1 marca 2024, Ostrołęka – wykład Pawła Wąsa „Działalność sądów doraźnych KBW na terenie Mazowsza i Podlasia” (Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce);
 • 1 marca 2024 – artykuł dr. Tomasza Toborka i  Krzysztofa Latochy „Jeden z wyklętych. Stanisław Sojczyński »Warszyc« 1910–1947” w Dzienniku Łódzkim;
 • 1 marca 2024, Radomsko – wykład dr. Tomasza Toborka „Warszyc i inni. Żołnierze wyklęci” (Muzeum Regionalne);
 • 5 marca 2024, Łódź – wykład Artura Ossowskiego „Stanisław Sojczyński – jeden z Żołnierzy Wyklętych” i przekazanie uczniom komiksu edukacyjnego „Warszyc” (XLII Liceum Ogólnokształcące, ul. Stawowa 28);
 • 5 marca 2024, Łódź – wykład Pawła Wąsa „Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny” (Zakład Karny nr 1, ul. Beskidzka 54);

Instytut Pamięci Narodowej w Olsztynie

Instytut Pamięci Narodowej w Opolu

Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu

 • 28 lutego 2024, Gostyń – wykład Tomasza Cieślaka „Charakterystyka powojennej konspiracji niepodległościowej w Wielkopolsce w latach 1945-1956” (Muzeum Regionalne);
 • 1 marca 2024, Ciążeń – wykład Marty Szczesiak-Ślusarek „Polskie podziemie niepodległościowe po 1944 r.” (Szkoła Podstawowa);
 • 1 marca 2024, Krobia – referat dr hab. Elżbiety Wojcieszyk „W służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim. Krótka opowieść o konspiracyjnej grupie »Żołnierzy Wyklętych« – AK »Zawisza« z gminy Krobia” w ramach zaplanowanych przez gminę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT;
 • 1 marca 2024, Nowy Tomyśl – uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy podziemia antykomunistycznego wraz z tematyczną prelekcją dr. Zdzisława Kościańskiego. Sfinansowana przez IPN tablica zostanie zamontowana na zewnętrznej ścianie budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. Inicjatorem upamiętnienia jest szkoła. IPN w Poznaniu jest współorganizatorem uroczystości.
 • 1 marca 2024, Rawicz – prezentacja wystawy „»Zaplute karły reakcji« – polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956” w Urzędzie Miejskim w Rawiczu oraz prelekcja Tomasza Cieślaka dotycząca historii powojennego podziemia niepodległościowego w Polsce;
 • 1 marca 2024, Suchy Las – wykład Marcina Podemskiego „Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944–1956” (Szkoła Podstawowa nr 2);
 • 5 marca 2024, Sulechów – wykład Krzysztofa Mazura na temat Żołnierzy Wyklętych (Liceum Ogólnokształcące im. Witolda Pileckiego);

Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu

 • 29 lutego 2024, Tczów – prelekcja Michała Adamczyka „Żołnierze Wyklęci w regionie radomskim” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej;
 • 1 marca 2024, Radom – złożenie kwiatów przez naczelnik Delegatury IPN w Radomiu pod pomnikiem Żołnierzy WiN;
 • 1 marca 2024, Radom – prelekcja dr. Krzysztofa Busse „Żołnierze Wyklęci w Polsce i na ziemi radomskiej” dla uczniów  III Liceum Ogólnokształcącego im. Dionizego Czachowskiego;
 • 1 marca 2024, Zakrzówek – prelekcja Marcina Sołtysiaka „Żołnierze Wyklęci. Zbrojne podziemie niepodległościowe w regionie radomskim (1945–1956)” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku;
 • 4 marca 2024, Szydłowiec – prelekcja Marcina Sołtysiaka „Żołnierze Wyklęci. Zbrojne podziemie niepodległościowe w regionie radomskim (1945–1956)” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza;
 • 5 marca 2024, Radom – prelekcja Michała Adamczyka „Kim byli Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej” dla uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Olimpijczyków;
 • 5 marca 2024, Radom – prelekcja Michała Adamczyka „Żołnierze Wyklęci w regionie radomskim” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28;
 • 6 marca 2024, Radom – prelekcja Marcina Sołtysiaka „Żołnierze Wyklęci. Zbrojne podziemie niepodległościowe w regionie radomskim (1945–1956)” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu;
 • 8 marca 2024, Jedlanka – prelekcja Michała Adamczyka „Żołnierze Wyklęci w regionie radomskim” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. Prezentacja wystawy „Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950”;
 • 12 marca 2024, Radom – wykład Marcina Sołtysiaka „Żołnierze Wyklęci. Zbrojne podziemie niepodległościowe w regionie radomskim (1945–1956)” dla nauczycieli regionu radomskiego (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Radomiu);

Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie

 • 5 lutego – 29 marca 2024, Jarosław – prezentacja wystawy „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45” (Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke);
 • 20 lutego – 15 marca 2024, Rzeszów – prezentacja wystawy „Władysław Koba (1914–1949)” (Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, ul. Dąbrowskiego 22);
 • 29 lutego 2024, godz. 8.45, Bratkowice – prelekcja Zenona Fajgera „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • 1 marca 2024 – publikacja w Gazecie Codziennej Nowiny dodatku historycznego poświęconego Żołnierzom Niezłomnym, w nim artykuły dr. Mirosława Surdeja: Schody do piekła. Więzienie i areszty komunistycznego aparatu represji w RzeszowieDragan Sotirović ps. „Draża”. Serb w szeregach polskiego podziemia oraz dr. Pawła Fornala: Proces krośnieńskich działaczy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”;
 • 1 marca 2024, godz. 8.30, Przemyśl – prelekcja Zenona Fajgera „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej;
 • 1 marca 2024, godz. 10.45, Przemyśl  prelekcja Zenona Fajgera „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
 • 1 marca 2024, godz. 9.00, Radomyśl Wielki – prelekcja Katarzyny Kyc „Pułkownik Łukasz Ciepliński” dla uczniów Szkoły Podstawowej;
 • 1 marca 2024, godz. 10.00-11.00, Rzeszów – obchody wojewódzkie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie;
  • 10.00 – msza św.w Kościele Farnym pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie (ul. Plac Farny 5)
  • 10.45 – przejście uczestników uroczystości przed Pamnikiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • 11.00 – oficjalne uroczystości przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych (skwer przy Rondzie Żołnierzy Wyklętych)
 • 2 marca 2024, godz. 18.00, Rzeszów – koncert „Credo Wyklętych” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych współorganizowanych przez IPN w Rzeszowie (Sala Koncertowa Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 83);
 • 3 marca 2024, godz. 11.00, Dębica uroczyste odsłonięcie pomnika Ludwika Marszałka ps. Zbroja oraz Żołnierzy Niezłomnych z Odwodu SZP-ZWZ-AK Dębica z udziałem dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa IPN;
 • 4 marca 2024, godz. 8.00, Krasne prelekcja Zenona Fajgera „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Szkoły Podstawowej;
 • 4 marca 2024, godz. 9.00, Przecław – wykład dr. Mirosława Surdeja „Podziemie niepodległościowe na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” dla uczniów szkół podstawowych;
 • 4 marca 2024, godz. 12.00, Krosno – prelekcja dr. Pawła Fornala „Krośnieńscy Żołnierze Niezłomni. Wybrane sylwetki” i projekcja filmu „Zapora” (reż. Konrad Starczewski) dla uczniów i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie;
 • 5 marca 2024, godz. 12.00 i 15.00, Sanok  wykład dr. Mirosława Surdeja „Podziemie Niepodległościowe na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” dla uczniów i studentów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka;
 • 5 marca 2024 r. godz. 11.00, Dębica  wykład dr. Jacka Magdonia „»Wyklęci« w pasie frontowym – polityka sowiecka wobec Podziemnego Państwa Polskiego w czasie ofensywy Armii Czerwonej w 1944 r.” podczas konferencji „Piętno Sybiru. Losy żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Dębica, po akcji »Burza«” w Domu Kultury „Śnieżka”;
 • 5 marca 2024, godz. 18.00, Rzeszów – pokaz filmu „Raport Pileckiego” w ramach cyklu „Filmowe wtorki z IPN” w Kinie „Zorza”, przed emisją historyk z IPN wygłosi prelekcję wprowadzającą w tematykę filmu;
 • 5 marca 2024, Żurawiczki  prelekcja dr. Tomasza Berezy w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, poświęcona pamięci płk. Wojciecha Szczepańskiego, komendanta jarosławskiego obwodu AK. Uroczystości poprzedzi rajd uczniów z terenu Gminy Zarzecze. Początek rajdu przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu ok. godz. 8.45, uczestnicy zatrzymają się przy miejscu urodzenia płk. Wojciecha Szczepańskiego w Żurawiczkach, a następnie przejdą do miejscowej szkoły, gdzie zostanie odczytany Apel Poległych oraz nastąpi rozstrzygnięcie konkursu „Niezłomnym – Wyklętym – Niepokornym”, zorganizowanego pod patronatem rzeszowskiego oddziału IPN;
 • 5 marca 2024 r. godz. 18.00, Rzeszów – w ramach cyklu „Filmowe wtorki z IPN w Kinie Zorza” w Rzeszowie odbędzie się pokaz filmu „Raport Pileckiego”, przed emisją historyk IPN wygłosi prelekcję wprowadzającą w tematykę filmu
 • 6 marca 2024, godz. 10.00, Łukawiec, godz. 17.00, Lubaczów – udział dr. Wojciecha Hanusa w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wygłoszenie prelekcji w kościele pw. NMP Królowej Polski w Łukawcu o godz. 10:00 oraz w Muzeum Kresów w Lubaczowie o godz. 17:00 „Ks. Józef Waląg – kapelan ZWZ – AK - WiN Ziemi Lubaczowskiej”;
 • 6 marca 2024, godz. 10.00, Przeworsk – zajęcia „Historia Alicji Wnorowskiej” w Pedagogicznej Bibliotece  Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu (Filia w Przeworsku) przeprowadzi Katarzyna Kyc;
 • 12 marca 2024, godz. 14.00, Rzeszów – „Wracamy po swoich. Poszukiwanie i identyfikacja Żołnierzy Wyklętych”. Debata panelowa wokół książki Przemysława Bystrzyckiego pt.  „Labirynt” z udziałem dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa IPN, dr. hab. prof. UR Jana Wolskiego (Uniwersytet Rzeszowski), dr. Mirosława Surdeja (IPN Rzeszów), Waldemara Wiglusza (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu), prowadzenie: dr hab. Dariusz Iwaneczko (dyrektor IPN Rzeszów), (Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4);
 • 14 marca 2024, godz. 17.00, Hyżne – wykład dr. Marcina Bukały „Powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej z placówki AK Hyżne”  oraz dr. Wojciecha Hanusa „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – największa powojenna organizacja niepodległościowa w Polsce” podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury

Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie

Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu

 • 23 lutego 2024, godz. 12.00, Wrocław – „Ślady historii na terenie Cmentarza Osobowickiego” – lekcja prowadzona przez Wojciecha Trębacza z udziałem młodzieży z VII LO im. K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu. Finałem spotkania było umieszczenie insygnium „Ocalamy Pamięć” na grobach „zamordowanych w majestacie prawa”, znajdujących się w miejscu, gdzie są organizowane uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • 1 marca 2024, godz. 17.00, Świdnica – obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych – prelekcja Artura Cieślika z IPN we Wrocławiu dla mieszkańców Świdnicy (Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne, ul. Kotlarska 11);
 • 1 marca 2024, Jawor – wykład Marka Gadowicza na temat Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Muzeum Regionalne w Jaworze);
 • 1 marca 2024, godz. 11.00, Wrocław – „Spacer pamięci szlakiem mogił Żołnierzy Wyklętych” na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu. Zajęcia prowadzą Kamila Bałchanowska oraz dr Krzysztof Łagojda z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN;
 • 1 marca, 2024, godz.10.00, Wrocław – uroczystość patriotyczna z udziałem wojskowej asysty honorowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (kwatery więzienne). Organizatorem wydarzenia jest Oddział IPN we Wrocławiu oraz Garnizon Wrocław.
 • 5 marca 2024, godz. 11.00, Święta Katarzyna – prelekcja Jakuba Króla-Kulikowskiego dotycząca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Biblioteka Publiczna w Świętej Katarzynie);
 • 6 marca 2024, godz. 10.00, Bystrzyca Górna – prelekcja Kamili Bałchanowskiej i Barbary Iwanickiej dotycząca Żołnierzy Wyklętych, połączona z grą IPN „Polskie Państwo Podziemne” (Ośrodek Wychowawczy);
 • 7 marca 2024, godz. 10.00, Wrocław – „Spacer pamięci szlakiem mogił Żołnierzy Wyklętych” na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, prowadzony przez Kamilę Bałchanowską oraz dr. Krzysztofa Łagojdę z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu (Szkoła Podstawowa nr 29 oraz Lotnicze Zakłady Naukowe);
 • 10 marca 2024, godz. 17.00, Przeworno – wykład Stanisława Bogaczewicza „»Oni chcieli żyć w wolnej Polsce«. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (Gminny Ośrodek Kultury);
 • 15 marca 2024, godz. 10.00, Brzeg – prelekcja Kamili Bałchanowskiej i Barbary Iwanickiej na temat Żołnierzy Wyklętych, połączona z grą IPN „Polskie Państwo Podziemne” (Przystanek Historia);
 • 21 marca 2024, godz. 10.00, Wrocław – „Spacer pamięci szlakiem mogił Żołnierzy Wyklętych” na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, prowadzony przez Kamilę Bałchanowską oraz dr. Krzysztofa Łagojdę z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu (Szkoła Podstawowa nr 29 oraz Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu);

Żołnierze Wyklęci – zobacz materiały IPN na portalu przystanekhistoria.pl

do góry