Nawigacja

Aktualności

Działania IPN w związku z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej

 

 

CENTRALA IPN, ODDZIAŁ IPN W WARSZAWIE

 

UPAMIĘTNIANIE

PUBLIKACJE

Z serii „Bohaterowie Niepodległej” broszury przedstawiające uczestników zmagań o niepodległość Rzeczypospolitej podczas wojny polsko-bolszewickiej     

„Biuletyn IPN” nr 7–8/2020 – Dwa zwycięstwa nad komunizmem

Monografie

 • Elżbieta Kowalczyk, Konrad Rokicki, 1920 - wojna światów. Studium przypadku w stulecie bitwy warszawskiej  –  zapowiedź
 • Arkadiusz Tuliński, 6 Armia Wojska Polskiego w 1920 r. t.1-2 –  zapowiedź  
 • Witold Jarno, Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918-1920  –  zapowiedź 
 • Na granicach Niepodległej. Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100lecia odzyskania niepodległości,  red. Artur Ochał, Michał Ruczyński –  zapowiedź
 • Andrij Rukkas, Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r
 • Wspomnienia gen. Władysława Jędrzejewskiego oraz dziennik 5 Dywizji Piechoty z 1919 roku, red. Jarosław Szymański i Arkadiusz Tuliński  – tytuł w druku
 • Sojusz Piłsudski – Petlura. Dokumenty i materiały, red. Jan Pisuliński, Witalij Skalski  –   tytuł w druku

Albumy

Biblioteka Akademii Niepodległości – zapowiedzi

 • Kazimierz Konarski, O uczniu żołnierzu
 • Janina Łada Walicka, Ułani, Ułani malowane dzieci

Komiksy – zapowiedzi

 • S. Zajączkowski, K. Wyrzykowski, K. Krajewski, T. Łabuszewski, Bitwa warszawska 1920 r.
 • Michał Konarski, Hubert Ronek, Tomasz Łabuszewski, Srebrni na wojnie światów. 1920                                     

ODDZIAŁ IPN W BIAŁYMSTOKU

DELEGATURA IPN W OLSZTYNIE

 • kolportaż ulotki przypominającej, czym była Bitwa Warszawska i wojna polsko-bolszewicka. Rewers ulotki zawiera informacje o książce „Antykomunizm Polaków w XX wieku”, wydanej staraniem Oddziału IPN w Białymstoku i Delegatury w Olsztynie, gdzie zaprezentowane zostały ustalenia badawcze czołowych polskich historyków zajmujących się zagadnieniem walki Polaków z komunizmem w minionym stuleciu. Ulotka kolportowana w centrum Olsztyna na Starym Mieście przy Starym Ratuszu. 

ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU, DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY

 

 

ODDZIAŁ IPN W KATOWICACH

 

ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE

 

DELEGATURA IPN W KIELCACH

 

ODDZIAŁ IPN W LUBLINIE

DELEGATURA IPN W RADOMIU

ODDZIAŁ IPN W ŁODZI

 

ODDZIAŁ IPN W POZNANIU

 

ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE

 

ODDZIAŁ IPN W SZCZECINIE

 

ODDZIAŁ IPN WE WROCŁAWIU

 

DELEGATURA IPN W OPOLU

 • seria grafik w mediach społecznościowych pt. „Wszechpolacy – uczestnicy Bitwy Warszawskiej w powstaniach śląskich”
 • złożenie kwiatów przez delegację IPN pod pomnikiem upamiętniającym rewolucję węgierską z 1956 r. w Opolu w podzięce za pomoc niesioną przez Węgrów Polsce w 1920 r.
 • konferencja prasowa związana z prezentacją grafik i przypomnieniem wydarzeń z 15 sierpnia 1920 r.
 • emisja spotów IPN związaną z Bitwą Warszawską na Rynku w Opolu

 

 

 

do góry