Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Komunikat w sprawie zbrodni nazistowskiej związanej z funkcjonowaniem na terenie Bydgoszczy w okresie od 13 września 1944 roku do 21 stycznia 1945 roku obozu pracy „Bromberg-Ost” dla kobiet narodowości żydowskiej

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo o sygnaturze S 68.2018.Zn w sprawie: zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na udziale w masowym zamachu, w okresie od 13 września 1944 roku do 21 stycznia 1945 roku w Bydgoszczy na terenie obozu pracy Bromberg-Ost, skierowanym przeciwko grupie kobiet narodowości żydowskiej, podjętym w celu wykonania polityki zmierzającej do eksterminacji tej grupy narodowej przez Trzecią Rzeszę Niemiecką, a polegającym na  pozbawieniu wolności przez umieszczenie w dozorowanym obozie  co najmniej 300 kobiet,  na czas przekraczający 7 dni oraz ze szczególnym udręczeniem  polegającym na stworzeniu ciężkich warunków życia grożących ich biologicznej egzystencji, w szczególności poprzez brak zapewnienia odpowiednich racji żywieniowych, odzieży, warunków bytowych, opieki medycznej oraz zmuszanie do ciężkiej fizycznej pracy ponad siły  przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego  tj. o czyn z art. 118 a §1 pkt. 3 k.k.  i  § 2 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dn.18.12.1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar oraz osoby posiadające informacje dotyczące tej zbrodni proszone są o listowne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tutejszej Delegatury.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

ul. Grudziądzka 9-15, 85-135 Bydgoszcz

telefon 52-325-95-04

                                                   Naczelnik

                                                   Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

                                                   przeciwko Narodowi Polskiemu

                                                   w Gdańsku

                                                   prok. Tomasz Jankowski

Gdańsk, dnia 13 lutego 2019 r.

 

do góry