Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Komunikat w sprawie zbrodni nazistowskiej związanej z wysiedleniami ludności polskiej z terenu gminy Popioły powiat Toruń w nocy z 1/3 lipca 1941 roku i ze wsi Czerniewice gmina Podgórz powiat Toruń w celu wykorzystania przejętych terenów na poligon wojskowy

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy prowadzi śledztwo o sygnaturze S 82.2017.Zn w sprawie zbrodni,  wyczerpującej znamiona zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennej, polegającej na  udziale w masowym zamachu w lipcu 1941 roku we wsi Popioły powiat Toruń, skierowanym przeciwko miejscowej  ludności cywilnej narodowości polskiej, podjętym w celu wykonania polityki Trzeciej Rzeszy Niemieckiej poprzez  zmuszenie co najmniej kilkunastu rodzin  do zmiany ich zgodnego z prawem miejsca zamieszkania poprzez ich wysiedlenie, co stanowiło naruszenie prawa międzynarodowego, dokonanej przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, tj. o czyn z art. 118 a § 3 pkt 1 k.k.  w zw. z art. 3 ustawy z dn. 18.12.1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W toku śledztwa ustalono, że wysiedlenia objęły też inne ościenne miejscowości: Pieczenia, Brzeczka, Karczemka, Brzoza, Otłoczyn, Czerniewice.

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar oraz osoby posiadające informacje dotyczące tej zbrodni proszone są o listowne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tutejszej Delegatury.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

ul. Grudziądzka 9-15, 85-135 Bydgoszcz

telefon 52-325-95-04

                                                   Naczelnik

                                                   Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

                                                   przeciwko Narodowi Polskiemu

                                                   w Gdańsku

                                                   prok. Tomasz Jankowski

Gdańsk, dnia 13 lutego 2019 r.

 

do góry