Nawigacja

Śledztwa

Aby przybliżyć Państwu działalność pionu śledczego IPN, na stronie internetowej zostały zaprezentowane śledztwa prowadzone przez prokuratorów pracujących w Oddziałowych Komisjach Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zostały wybrane przez Naczelników Oddziałowych Komisji. Naszym zamiarem było pokazanie części śledztw, ponieważ nie jest możliwe umieszczenie opisów wszystkich postępowań prowadzonych przez prokuratorów IPN. Wystarczy wspomnieć, iż w minionym roku Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadziły 2309 śledztw, konieczność wprowadzenia na stronę internetową tak dużej ilości informacji o postepowaniach znacznie utrudniłoby pracę prokuratorów. Zdecydowano więc, iż na stronie internetowej pojawią się jedynie śledztwa wybrane przez Naczelników, którymi interesuje się opinia publiczna, które dobrze oddają charakter pracy prokuratorów, lub też z innych względów są ważne i warte zaprezentowania.

Wybrane przez Naczelników postępowania zostały zaprezentowane z zastosowaniem podziału na śledztwa „w toku”, czyli takie nad którymi prokuratorzy aktualnie pracują oraz śledztwa zakończone. W ramach kategorii „śledztwa zakończone” zastosowano podział na śledztwa zakończone skierowanie aktów oskarżenia oraz umorzone. Czasem na stronie pojawi się także informacja na temat śledztw zawieszonych, który okazały się szczególnie interesujące dla Naczelników Oddziałowych Komisji. Trzeba zaznaczyć, iż opis postępowań zakończonych skierowaniem aktów oskarżenia nie zawiera informacji na temat postępowania toczącego się w danej sprawie przed sądem. Zainteresowani mogą odnaleźć interesujące ich informacje pod adresem www.ipn.gov.pl/aktyoskarzenia, gdzie opisano wszystkie akty oskarżenia skierowane przez prokuratorów Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i gdzie na bieżąco pojawiają się informacje dotyczące postępowania przed sądem w danej sprawie.

W ramach każdej z omówionych kategorii opisano śledztwa z zastosowaniem, przyjętego przez ustawę z dnia 18 grudnia 1989 r., o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.07.63.424), podziału na śledztwa w sprawach zbrodni komunistycznych, zbrodni nazistowskich i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.

W opisach śledztw na stronie internetowej podajemy sygnaturę śledztwa, tak by możliwe było, w razie potrzeby, łatwe dotarcie do akt sprawy. Natomiast nie podajemy danych personalnych osób. W tej kwestii podlegamy ustawie o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2010.41.233).

Wybrane śledztwa prowadzone przez prokuratorów Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

do góry