Nawigacja

Akty oskarżenia

352. Akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi S.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie w dniu 10 kwietnia 2018 roku skierował do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi S., Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej.

Prokurator zarzucił Zdzisławowi S., że w dacie bliżej nieustalonej, nie później niż w dniu 12 grudnia 1981 r., jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o zatrzymaniu i internowaniu 17 osób, ówczesnych działaczy opozycji, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres trwający od kilku dni do kilku miesięcy, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575)

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej w dniu 14 sierpnia 2018 r., postanowił umorzyć postępowanie karne co do części czynów zarzucanych Zdzisławowi S. aktem oskarżenia. W dniu 22 sierpnia 2018 prokurator złożył zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy postanowieniem z dnia 3 października 2018 r. uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Białej Podolskiej. 

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej w dniu 29 maja 2020 r. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego z uwagi na śmierć oskarżonego.

do góry