Nawigacja

Akty oskarżenia

351. Akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi P.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku w dniu 28 grudnia 2017 roku skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi P., byłemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku.

Prokurator zarzucił Sylwestrowi P. że w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 22 października 1982 r.,  jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o zatrzymaniu i internowaniu 105 osób, ówczesnych działaczy NSZZ „Solidarność”, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres trwający od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575)

 

do góry