Nawigacja

Akty oskarżenia

349. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi G.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w dniu 2 października 2017 r., skierował do Sądu Garnizonowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Józefowi G.

Prokurator zarzucił Józefowi G., że w dniu 29 sierpnia 1952 r., w Szczecinie, działając jako oficer śledczy Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w stopniu podporucznika, w sprawie prowadzonej przeciwko Henrykowi K. przekroczył swoje uprawnienia związane ze stosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w ten sposób, iż wbrew zebranym w sprawie dowodom, bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni.

Czyn ten został zakwalifikowany z art. 231 § 1 kk i art. 189 § 2, w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575).

W dniu 24 czerwca 2019 r. Sąd Garnizonowy we Wrocławiu postanowił zawiesić postępowanie karne ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego.

Dnia 1 lipca 2019 r. prokurator złożył zażalenie na powyższe postanowienie sądu.

Postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, uwzględnił zażalenie prokuratora, uchylił postanowienie Wojskowego Sądu Garnizonowego z dnia 24 czerwca           2019 r.  w przedmiocie zawieszenia postepowania karnego przeciwko Józefowi G. i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpatrzenia.

Postanowieniem z dnia 16 października 2019 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu, ponownie zawiesił postępowanie karne przeciwko Józefowi G., uznając, że stan zdrowia podejrzanego uniemożliwia jego udział w prowadzonym postepowaniu karnym. Na niniejsze postanowienie prokurator Oddziałowej Komisji ŚZpNP w Szczecinie złożył zażalenie.

 

do góry