Nawigacja

Akty oskarżenia

350. Akt oskarżenia przeciwko Edwardowi K.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Katowicach w dniu 24 listopada 2017 r. skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie
IV Wydziału Karnego, akt oskarżenia przeciwko Edwardowi K., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Częstochowie.

Edward K. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu decyzji o internowaniu 110 działaczy NSZZ „Solidarność”.

Wydając owe decyzje Edward K. każdorazowo powoływał jako ich podstawę prawną dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał.

Czyny zarzucone oskarżonemu w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 231 § 1 kk i art. 189 § 2 kk  z art. w związku z art. 11 § 2 kk oraz art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575)

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

do góry