Nawigacja

Akty oskarżenia

348. Akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi H.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie w dniu 15 września 2017 r., skierował do Sądu Rejonowego w Myślenicach akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi H.

Prokurator zarzucił Kazimierzowi H., że w okresie od 13 stycznia 1955 r. do 18 stycznia 1955 r. w miejscowości Trzebunia (woj. Małopolskie), będąc funkcjonariuszem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie zmusił Kazimierza K. do uderzenia Jana S. metalową rurką w głowę, co stanowiło stosowanie represji, w związku z przynależnością Kazimierza K. do określonej grupy politycznej oraz w związku z jego działalnością w organizacji o charakterze niepodległościowym.

Czyn ten został zakwalifikowany z art. 18 § 2 kk, w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk i art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575).

Ponadto prokurator zarzucił oskarżonemu, że w okresie od dnia 18 stycznia 1955 roku do dnia 20 stycznia 1955 r. w Trzebuni, Myślenicach i Krakowie, będąc funkcjonariuszem WUBP, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków przez zaniechanie udzielenia należytej pomocy medycznej Janowi S, w sytuacji gdy pokrzywdzony wskutek doznanych obrażeń znajdował się w staniu, w którym nieudzielenie mu pomocy medycznej doprowadziło do jego zgonu.

Czyn ten został zakwalifikowany z art. 162 § 1 kk, w zw. z art. 155 kk i art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575).

Jan S. należał do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. W 1947 r. założył Grupę Operacyjną AK „Zorza”, która funkcjonowała w latach 1947-1955 na terenie powiatu wadowickiego i myślenickiego. W trakcie zasadzki przygotowanej przez funkcjonariuszy UB Jan S. został uderzony ciężką metalową rurą w głowę. Nie udzielono mu pomocy i nieprzytomnego zawieziono do aresztu WUBP w Krakowie. Do szpitala więziennego trafił dopiero po dwóch dniach, w czasie których nie odzyskał przytomności. W dniu 29 stycznia 1955 pokrzywdzony zmarł.

 Z zebranych materiałów wynika, że osobą, która opracowała plan ujęcia Jana S. oraz podżegała do zadania mu ciężkich obrażeń głowy był Kazimierz H. ówczesny Naczelnik Wydziału do Walki z Bandytyzmem WUBP w Krakowie i to on zdecydował o nieudzieleniu mu pomocy.

Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał w dniu 19 lutego 2019 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania karnego ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego, stanowiący długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania (art. 22 § 1 kpk).

W świetle opinii biegłych lekarzy brak jest podstaw do zakwestionowania tego postanowienia.

do góry