Nawigacja

Akty oskarżenia

344. Akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi D.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi w dniu 23 maja 2017 r., skierował do Sądu Rejonowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi D. (byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Płocku).

Prokurator zarzucił Tadeuszowi D. że w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Płocku, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o zatrzymaniu i internowaniu 82 osób, ówczesnych działaczy opozycji, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres trwający od kilku dni do kilkunastu miesięcy, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016)

W dniu 14 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Płocku umorzył postępowanie z powodu śmierci oskarżonego.

do góry