Nawigacja

Akty oskarżenia

343. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi O.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 19 maja 2017 r., skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Józefowi O. byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie.

Prokurator zarzuciło oskarżonemu, że w okresie od 24 marca do maja 1950 r. w Rzeszowie, pełniąc obowiązki kierownika sekcji I Wydziału ds. funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie, a tym samym będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, prześladował Władysława K. z powodu podejrzenia przynależności do wrogiej grupy politycznej, znęcając się nad nim fizycznie i psychicznie. Józef O. prowadząc długotrwałe, wielokrotne przesłuchania, także nocą na te same okoliczności, próbował zmusić pokrzywdzonego do złożenia określonych zeznań. Zmuszał go do siedzenia na krześle, przez sześć dni i sześć nocy pozbawiając odpoczynku, grożąc wieloletnim pozbawieniem wolności i fałszywie zapewniając, że w przypadku przyznania się do zarzucanych mu czynów, grozi mu jedynie 14- dniowy areszt.

Prokurator oskarżył także Józefa O., że w okresie od 29 kwietnia do 31 sierpnia 1950 r. w Rzeszowie stosował represje wobec Romana B. z powodu podejrzenia przynależności do wrogiej grupy politycznej związanej ze Stronnictwem Narodowym. Pozbawił go wolności pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, osadził go w areszcie, gdzie pokrzywdzony był przetrzymywany początkowo bez postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, a następnie na podstawie postanowienia wydanego przez wprowadzonego w błąd co do zasadności orzeczenia, prokuratora. W tym czasie, w celu zmuszenia pokrzywdzonego do przyznania się do stawianych mu zarzutów, nie podejmował żadnych czynności, wykorzystując długotrwałe pozbawieni wolności jako formę przymusu.

Czyny zarzucone Józefowi O. zostały opisane w  art. 246 i art. 248 § 2 kk i art.  286§ 1 kk oraz z art. 36 kk z 1932 r. i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  (Dz. U. z 2016 r. poz. 152 z późniejszymi zmianami)

W dniu 16 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Legionowie skazał Józefa O. na karę 2 lat więzienia z warunkowym zawieszeniem na okres 4 lat.

 

 

do góry