Nawigacja

Akty oskarżenia

342. Akt oskarżenia przeciwko Stefanowi R.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 7 kwietnia 2017 r., skierował do Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście akt oskarżenia przeciwko Stefanowi R. byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu.

Prokurator zarzuciło oskarżonemu, że w okresie od 21 maja do 24 maja 1952 r. we Wrocławiu działając jako funkcjonariusz WUBP prześladował Józefa P. z powodu podejrzenia przynależności do organizacji niepodległościowej o nazwie „Orlęta”. Bezprawnie pozbawił go wolności oraz przetrzymywał bez postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, dokonując nieustannych przesłuchań w celu zmuszenia pokrzywdzonego do podpisania zobowiązania do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa.

Czyny zarzucone Stefanowi R. zostały opisane w art. 248 § 1kk i art.  286§ 1 kk oraz art. 251 kk w zw. z art. 36 kk z 1932 r. i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  (Dz. U. z 2016 r. poz. 152 z późniejszymi zmianami)

W dniu 13 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Koninie uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat.

Od powyższego wyroku złożył apelację obrońca oskarżonego.

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Koninie nie uwzględnił apelacji i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Koninie.

do góry