Nawigacja

Akty oskarżenia

341. Akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi G.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 17 marca 2017 r., skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi G. (byłemu Naczelnikowi Wydziału Śledczego SB Komendy Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Krośnie).

Prokurator zarzucił Zdzisławowi G.,  że w okresie od 12 grudnia 1981 r., przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o zatrzymaniu i internowaniu 70 osób, ówczesnych działaczy opozycji, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „ o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres trwający od kilku dni do kilkunastu miesięcy, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 189 § 2 kk i 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.  z 5 lutego 2016 r., poz. 152 z późniejszymi zmianami)

 

do góry