Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

336. Akt oskarżenia przeciwko Janowi Cz.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 6 lipca 2016 r., skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Janowi Cz. byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Publicznego w Rzeszowie.

Prokurator zarzuciło oskarżonemu, że w okresie od 15 listopada 1951 r. do 29 listopada 1951 r. w Dębicy woj. podkarpackiego, pełniąc obowiązki oficera śledczego WUBP prześladował z powodu przynależności do Armii Krajowej Tadeusza L., którego przetrzymywał w areszcie w Dębicy, znęcając się nad nim w celu wymuszenia na nim złożenia określonych zeznań, wyjaśnień gdzie ukrywa broń i przyznania się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W tym celu dokonywał wielokrotnych przesłuchań, o różnych porach, zazwyczaj jednak nocą, aby pozbawić pokrzywdzonego odpoczynku. Oskarżony bił Tadeusza L., wielokrotnie zrywał mu obcęgami paznokcie rąk i nóg, wyzywał obraźliwymi słowami oraz zamykał w specjalnym, nieogrzewanym pomieszczeniu, w którym „stała woda”, w którym pokrzywdzony był zmuszony do stania przez długie godziny.

Prokurator zarzucił także Janowi Cz. że w dniu 26 maja 1950 r., przesłuchując – jako oficer śledczy tamtejszego WUBP – Zygmunta J. w postępowaniu przygotowawczym przeciwko Tadeuszowi S.,  podejrzanemu o działalność w Stronnictwie Narodowym, pominął kluczowy fragment zeznań, z którego wynikało, ze Tadeusz S., poprosił Zygmunta J.  – niedługo po ich pierwszym kontakcie – o likwidację skrzynki pocztowo-kontaktowej w jego lokalu i że została ona rzeczywiście niezwłocznie zlikwidowana.

Czyny zarzucone Janowi Cz. zostały opisane w art. 246 i art. 286§ 1 kk w zw. z art. 36 kk z  1932 r. i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016) Sąd Rejonowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017 r. uniewinnił Jana Cz. od stawianych mu zarzutów, ze względu na brak „dowodów osobowych” potwierdzających, iż to faktycznie oskarżony dokonywał czynów opisanych w akcie oskarżenia. Prokurator wystąpił do sądu o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i nadesłanie jego odpisu wraz z aktami sprawy, w celu ewentualnego przygotowania apelacji.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 4 października 2017 r., utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

do góry