Nawigacja

Akty oskarżenia

335. Akt oskarżenia przeciwko Stefanowi R.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 31 maja 2016 r., skierował do Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście akt oskarżenia przeciwko Stefanowi R. byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Publicznego we Wrocławiu.

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że w okresie od 21 maja do 24 maja 1952 r. we Wrocławiu działając jako funkcjonariusz WUBP prześladował Józefa P. z powodu podejrzenia przynależności do organizacji niepodległościowej o nazwie „Orlęta”. Bezprawnie pozbawił go wolności oraz przetrzymywał bez postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, dokonując nieustannych przesłuchań w celu zmuszenia pokrzywdzonego do podpisania zobowiązania do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa.

Czyny zarzucone Stefanowi R. zostały opisane w art. 248 § 1kk i art.  286§ 1 kk oraz art. 251 kk w zw. z art. 36 kk z 1932 r. i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016)

W dniu 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia wydał postanowienie o przekazaniu sprawy prokuratorowi IPN, celem uzupełnienia braków prowadzonego śledztwa. Zażalenie na powyższe postanowienie zostało skierowane do Sądu Okręgowego we Wrocławiu przez prokuratora OK w Rzeszowie w dniu 25 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w postanowieniu z dnia 17 października 2016 r., utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia. W powyższej sprawie w dniu 7 kwietnia 2017 r. skierowano do Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście kolejny akt oskarżenia (patrz akt oskarżenia nr 342).

Ostatecznie w dniu 13 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Koninie uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat

do góry