Nawigacja

Akty oskarżenia

337. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi S. oraz Jerzemu W.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w dniu 23 września 2016 r., skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Józefowi S. (byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Kaliszu) i Jerzemu W. (byłemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej do Spraw Służby Bezpieczeństwa w Kaliszu).

Józef S. został oskarżony o to, że w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Kaliszu, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o zatrzymaniu i internowaniu 46 osób, ówczesnych działaczy opozycji, w większości należących do związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres trwający od kilku dni do kilku miesięcy, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Jerzy W. został oskarżony o to, że w okresie od 12 do 15 grudnia 1981 r. w Kaliszu, jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej do Spraw SB, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o zatrzymaniu i internowaniu 5 osób, ówczesnych działaczy opozycji, w większości należących do związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres trwający od 13 do 24 grudnia 1981 r., co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 231 § 1 kk w zbiegu z art. 189 § 2 kk, w związku z art. 11 § 2, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016)

W dniu 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu umorzył postepowanie karne w stosunku do oskarżonego uznając, że karalność czynów określonych w akcie oskarżenia uległa przedawnieniu. W dniu 10 listopada 2017 r. prokurator złożył zażalenie na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego.

W dniu 10 listopada 2017 r. prokurator złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, które zostało uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Kaliszu na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. Sprawa został przekazana do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

 

do góry