Nawigacja

Akty oskarżenia

400. Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi M. Tomaszowi T. oraz Markowi R.

W dniu 25 października 2023 roku prokurator Oddziałowej Komisji ŚZpNP w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum akt oskarżenia przeciwko trzem byłym funkcjonariuszom Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej, którzy w dniu 15 września 1982 roku w Szczecinie wzięli udział w pobiciu Stanisława M., zatrzymanego w związku z manifestacją uliczną będącą wyrazem sprzeciwu wobec bezprawia stanu wojennego.

Z ustaleń poczynionych w śledztwie wynikało, że Stanisław M. został zatrzymany przez oskarżonych w dniu 15 września 1982 roku około godz. 21.00 na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, w związku z udziałem w odbywającej się tam demonstracji ulicznej. W trakcie legitymowania jeden z funkcjonariuszy ZOMO zadał Stanisławowi M. uderzenie ręką w twarz, po czym  trzej funkcjonariusze obezwładnili  pokrzywdzonego, a następnie w czasie prowadzenia do zaparkowanego nieopodal radiowozu milicyjnego bili go pięściami po głowie. W radiowozie funkcjonariusze także kilkakrotnie uderzyli zatrzymanego pałką milicyjną w twarz i głowę, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia i powodując obrażenia ciała w postaci licznych zasinień twarzy.  

Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo wykazało, że działania oskarżonych podjęte wobec Stanisława M. wyczerpały znamiona zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci poważnej represji motywowanej względami politycznymi wobec osoby o poglądach krytycznych do ówczesnej władzy.

Czyny zarzucone w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 158 § 1 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w zw.z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

do góry