Nawigacja

Akty oskarżenia

401. Akt oskarżenia przeciwko Henrykowi B.

W dniu 11 grudnia 2023 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi skierowała do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi Henrykowi B.

Oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na przekroczeniu swoich uprawnień w ten sposób, że w dniach od 28 stycznia do 12 lutego 1982 roku w Łodzi bezprawnie pozbawił wolności: Aleksandra M., Pawła N., Urszulę K., Jerzego C., Tomasza D. i Stanisława R., wydając postanowienia o ich tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Z analizy akt postępowań karnych prowadzonych przez oskarżonego wynika, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie przeciwko wyżej wymienionym osobom w sposób oczywisty nie dawał podstaw do przyjęcia, że popełnili oni jakiekolwiek przestępstwa polegające na rozpowszechnianiu ulotek zawierających fałszywe wiadomości, jak też ogłaszaniu informacji mogących wywołać niepokój publiczny.

Zastosowanie wobec Aleksandra M., Pawła N., Urszuli K., Jerzego C., Tomasza D. i Stanisława R. tymczasowego aresztowania było działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji będący poważnym prześladowaniem z powodu prezentowanych przez pokrzywdzonych przekonań i poglądów społeczno-politycznych.

Czyny zarzucone w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 165 § 2 kk z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

do góry