Nawigacja

Akty oskarżenia

399. Akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi S.

W dniu 25 sierpnia 2023 roku prokurator Oddziałowej Komisji ŚZpNP we Wrocławiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceprokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu – Ryszardowi S.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającą na przekroczeniu swoich uprawnień w ten sposób, że w dniu 13 lutego 1982 r. w Świdnicy wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa przeciwko Robertowi B., a następnie sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów zarzucając wyżej wymienionemu, że „w okresie od 13.02.1981 r. do 12.02.1982 r. w Świdnicy sporządzał, przechowywał i przenosił ulotki i inne materiały zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. Postanowienie to oskarżony ogłosił Robertowi B., przesłuchał go w charakterze podejrzanego, a następnie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na okres do dnia 12 maja 1982 r. na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci zabezpieczonych biuletynów sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” Region Dolnośląski pt. „Wiadomości Ziemi Świdnickiej” nie zawierał w ogóle takich wiadomości, bądź nie były to wiadomości w rozumieniu art. 48 cyt. dekretu, a tym samym brak było podstawy do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia śledztwa wobec Roberta B., która to okoliczność była temu prokuratorowi wiadoma. Brak było również podstawy do stosowania wobec pokrzywdzonego przepisów dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. oraz środka zapobiegawczego w postaci  tymczasowego aresztowania, na podstawie przepisów wyżej wymienionego dekretu, co w ocenie prokuratora IPN skutkowało bezprawnym pozbawieniem wolności Roberta B. na okres od dnia 13 lutego 1982 r. do dnia 31 marca 1982 r.. Prokurator Oddziałowej Komisji uznał powyżej opisane czyny za działanie na szkodę interesu prywatnego oraz za stosowanie represji i poważnych prześladowań ze strony Ryszarda S., jako funkcjonariusza państwa komunistycznego, noszących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, z powodu prowadzonej przez pokrzywdzonego działalności antykomunistycznej i głoszonych przez niego poglądów sprzecznych z ówczesną linią polityczną, którymi kontestował on ówczesny system społeczno-polityczny.

Czyny zarzucone w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 231 § 1 kk i art. 189 § 2 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

do góry