Nawigacja

Akty oskarżenia

319. Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu M.

Prokurator Oddziałowej KomisjiŚcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi w dniu 18 grudnia 2014 r.skierował do Sądu Rejonowego w Kaliszu, akt oskarżenia przeciwko Antoniemu M..byłemu funkcjonariuszowi plutonu lekkiego Zmotoryzowanych Obwodów MilicjiObywatelskiej w Kaliszu, który we wrześniu 1971 r., pobił Leszka G. pałkąsłużbową po całym ciele oraz kopał go, czymspowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pod postacią ciężkiego kalectwa.

Powodem pobicia był fakt śpiewaniaprzez pokrzywdzonego piosenek o Leninie, Stalinie, Gomółce i Ochabie, gdywracał on z grupą kolegów z meczu bokserskiego. Gdy pojawiał się milicjant wmundurze koledzy rozbiegli się, jednak Leszek G. potknął się i upadł. Wtedy oskarżonydogonił go i ciężko pobił. Następnie pozostawił Leszka G. i odszedł.

W wyniku pobicia pokrzywdzony trafiłdo szpitala, gdzie był operowany.

Czyny zarzucane oskarżonym zostały zakwalifikowane przez prokuratorajako przestępstwa opisane w art. 156 § 1 pkt. 2 kk z 1997 r., w zw. z art. 231§ 1 kk z w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

SądRejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 1 października 2015 r. uniewinnił AntoniegoM. Nie kwestionując zaistnienia samego zdarzenia, Sąd w ustnych powodach wyrokustwierdził, iż zachodzą wątpliwości, czy oskarżony swym zachowaniem wypełniłznamiona zbrodni komunistycznej. Obecnie prokurator oczekuje na pisemneuzasadnienie wyroku.

Wdniu 9 listopada 2015 r. prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Kaliszuapelację od wyroku z dnia 1 października 2015 r.

W dniu 18 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W dniu 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu ponownie uniewinnił Antoniego M. Prokurator skierował do sądu wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Dnia 27 lipca 2017 r. prokurator złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 3 lipca 2018 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 1 czerwca 2017 r.

 

do góry