Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

317. Akt oskarżenia przeciwko Zenonowi J.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w dniu 19 listopada 2014 r. skierował do Sądu Rejonowego w Koninie akt oskarżenia przeciwko Zenonowi J.

Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r., jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Koninie, przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że powołując się na nieistniejący dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego wydał decyzje o internowaniu 33 osób, czym doprowadził do ich bezprawnego, długotrwałego pozbawienia wolności przez okres dłuższy niż 7 dni.

Czyny zarzucane Zenonowi J. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jako przestępstwa opisane w art. 231 § 1 kk w zb. z art. 189 § 2 kk z w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

Sąd Rejonowy w Koninie, postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r. zawiesił postepowanie w sprawie przeciwko Zenonowi J. wskazując, iż ze względu na zły stan zdrowia jest on trwale niezdolny do uczestniczenia w czynnościach procesowych.

do góry