Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

316. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi G.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w dniu 25 września 2014 r, skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Józefowi G.

Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w roku 1951, jako pełniący obowiązki oficera śledczego Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami państwa totalitarnego, brał udział w prześladowaniach ze względów politycznych, siedmiu  członków Samodzielnej Organizacji Podziemnej. Przedstawił on pokrzywdzonym zarzuty popełnienia przestępstwa oraz sporządził akt oskarżenia przeciwko nim, pomimo iż materiał dowodowy nie dawał podstaw do oskarżania ich o wymienione w owym akcie oskarżenia  przestępstwa.

Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowany został jako przestępstwo opisane w  art. 231§ 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 2 ust 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2014/1075).

W dniu 9 marca 2015 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu uniewinnił Józefa G. od zarzuconego mu czynu.

W dniu 20 kwietnia 2015 r. prokurator złożył apelację od powyższego wyroku, do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu

W dniu 16 lipca 2015 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że podwyższył należną oskarżonemu od Skarbu Państwa kwotę kosztów obrony z wyboru przez Sądem pierwszej instancji, w pozostałym zakresie utrzymując w mocy zaskarżony wyrok.

do góry