Nawigacja

Śląski Almanach Powstańczy

Rocznik naukowy poświęcony problematyce powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego. Pierwszy tom, będący efektem współpracy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukazał się w 2015 r. Od 2018 r. (tom IV) współwydawcą „Śląskiego Almanachu Powstańczego” jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Zawartość poszczególnych tomów poświęcona jest z założenia wybranym zagadnieniom. Redakcja nie rezygnuje jednak z ciekawych tekstów wykraczających poza główną tematykę. Treści artykułów publikowanych na łamach rocznika nie ograniczają się przy tym tylko do zagadnień bezpośrednio związanych problematyką powstańczą. Ważne miejsce zajmują też teksty poświęcone m.in. późniejszym losom uczestników wydarzeń z lat 1919–1921, ich miejscu w historiografii, formom upamiętnienia oraz zasobom źródłowym.

Rada redakcyjna: dr hab. Lech Krzyżanowski (redaktor naczelny), dr hab. Maciej Fic (zastępca redaktora naczelnego), dr hab. Grzegorz Bębnik, Zbigniew Gołasz, dr Mirosław Węcki (sekretarz redakcji)

Wydawcy: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

do góry