Nawigacja

Видання IPN укр

Śląski Almanach Powstańczy

„Śląski Almanach Powstańczy”, tom V/2019

Piąty, najobszerniejszy z dotychczasowych tom „Śląskiego Almanachu Powstańczego” poświęcony został problematyce losów powstańców śląskich po 1922 r. Autorzy większości artykułów przedstawili dzieje poszczególnych postaci, jak i większych grup weteranów powstań w latach II Rzeczypospolitej, II wojny światowej oraz po 1945 r. Tematyka tomu jest jednak bardziej zróżnicowana. Znajdują się w nim m.in. teksty poświęcone recepcji powstań na łamach prasy oraz zbiorom muzealnym związanym z wydarzeniami z lat 1919–1921. Większość z osiemnastu zamieszczonych w tomie artykułów stanowią teksty referatów wygłoszonych podczas dwóch konferencji naukowych poświęconych tematyce powstań śląskich: konferencji naukowej „»Wszyscy i wszystko dla Śląska!« Pomoc z Polski w okresie plebiscytu i powstań w świetle źródeł archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych”, (7 grudnia 2017 r.) oraz konferencji naukowej „Losy powstańców śląskich po 1922 roku” (19 października 2018 r.).

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • ks. Henryk Olszar – Watykan wobec powstań śląskich i plebiscytu
 • Dawid Keller – Komunikacja kolejowa na Górnym Śląsku w latach 1918-1922 - stan badań i potrzeby badawcze
 • Mirosław Węcki – Rok 1920 na Górnym Śląsku i II powstanie śląskie na łamach "Then New York Times"
 • Renata Knyspel-Kopeć – Polsko-niemiecki spór o Górny Śląsk w świetle "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"
 • Dorota Borowicz – Kartografia narodowościowa w propagandowej walce o Śląsk po pierwszej wojnie światowej
 • Andrzej Albiniak – "Teraz więc do walki: my do wali pieniężnej, Ślązacy orężnej". Kilka uwag o działaniach, w czasie III powstania śląskiego, lubelskiego Uczniowskiego Komitetu Walko o Śląsk Górny
 • Grzegorz Grześkowiak – Byli powstańcy śląscy w szeregach Policji Województwa Śląskiego 1922-1939
 • Dariusz Zalega – Od Góry św. Anny nad Ebro. Powstańcy śląscy wśród antyfaszystowskich ochotników w wojnie domowej w Hiszpanii
 • Jarosław Maciej Zawadzki – Losy powstańców śląskich z mandatem senatora II RP
 • Konrad Graczyk – Związek Powstańców Śląskich jako organizacja mająca na celu popełnianie przestępstw przeciwko życiu. Członkowie Związku Powstańców Śląskich oraz Związku Strzeleckiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz)
 • Paweł Parys – Powstańcy śląscy a kwestia Volkslisty, przynależności do niemieckich organizacji i służby w wojsku niemieckim podczas II wojny światowej, w świetle ankiet członkowskich Związku Weteranów Powstań Śląskich
 • Zbigniew Bereszyński – Teodor Ludyga i jego perypetie z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa
 • Zbigniew Gołasz – Maksymilian Żyła – zapomniany dowódca z czasu III powstania śląskiego
 • Krzysztof Gwóźdź – Popowstańcze losy Jana Zejera (1890-1953)
 • Wanda Musialik – Zaangażowanie Adolfa Soboty: samodzielnego rzemieślnika, koszykarza, działacza plebiscytowego i powstańca oraz współtwórcy polskiego samorządu gospodarczego, uczestnika życia politycznego
 • Krzysztof Witosz – Polityczne zaangażowanie dr. Alojzego Pawelca w sanacyjny system władzy
 • Janusz Wesołowski – „Nie szczędź grosza dla ofiar powstania na Górnym Śląsku”. Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • Witold Iwaszkiewicz – Charakterystyka zbiorów związanych z losami powstańców śląskich po 1922 roku w kolekcji Muzeum Czynu Powstańczego
do góry