Nawigacja

Polish-Jewish Studies

Bieżący numer

Każdy numer będzie poświęcony wiodącemu tematowi. W 2017 r. skupimy się na relacjach polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Przyjmujemy również teksty dotyczące innych zagadnień, zgodnie z profilem czasopisma, które zostaną opublikowane w następnych numerach.

Materiały do najbliższego numeru przyjmujemy do 15 marca 2018 r. 

do góry