Nawigacja

Polish-Jewish Studies (PL)

„Polish-Jewish Studies”, tom 2/2021

  • „Polish-Jewish Studies”, tom 2/2021
    „Polish-Jewish Studies”, tom 2/2021

„Polish-Jewish Studies”, t. 2, Warszawa 2021, 880 s., ISSN: 2719-4086

Dwujęzyczny (polsko-angielski) rocznik jest poświęcony historii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku, utrwalaniu pamięci o polskich Żydach oraz wzajemnym i skomplikowanym relacjom polsko-żydowskim. W zamierzeniu redaktorów periodyk został przygotowany jako forum wymiany aktualnych ustaleń badawczych w obszarze „Jewish Studies” przez badaczy z różnych ośrodków naukowych.

Treść drugiego numeru obejmuje przede wszystkim artykuły odnoszące się do szerokiego spektrum relacji polsko-żydowskich. Edycję zamykają polemiki i recenzje opracowań badawczych z ostatnich lat, a także sprawozdania z konferencji naukowych.

Drugi numer periodyku został opublikowany poniżej. Będzie dostępny w wersji elektronicznej także w Bibliotece Cyfrowej IPN na portalu przystanekhistoria.pl.

do góry