Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2 (18)/2011

W numerze:

Od Redakcji (Małgorzata Choma-Jusińska)

I. Esej

 • Jiři Suk, Rozłam pomiędzy „totalitaryzmem” a „demokracją” Czechosłowacki rok 1989 – możliwości

II. Dyskusja

 • Dragoş Petrescu, Rewolucje 1989 roku. Schemat wyjaśniający
 • Rok 1989 w państwach Europy Ârodkowej. Dyskusja 

III. Studia

 • Piotr Brzeziński, Agonia „przewodniej siły”. Kryzys PZPR w latach osiemdziesiątych na przykładzie Gdańska i Gdyni
 • Mirosław Szumiło, Kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1986–1990. Szkic do portretu
 • Paulina Codogni, Anatomia klęski – obóz władzy w kampanii wyborczej w 1989 roku
 • Patryk Pleskot, Bonn – Warszawa – „Solidarność”. Dyplomacja RFN wobec PRL i „Solidarności” (styczeń–wrzesień 1989 roku)
 • Ilko-Sascha Kowalczuk, Rewolucja 1989 roku w NRD

IV. Varia

 • Jan Daniluk, Obóz karny SS i policji w Maćkowach pod Gdańskiem
 • Anuradha Bhattacharjee, Obywatele polscy z Nawanagar w Indiach
 • Paweł Przybylski, Wybrane aspekty funkcjonowania PPR i aparatu polityczno-wychowawczego w „ludowej” Marynarce Wojennej lat 1944–1947
 • Tomasz Rochatka, Aparat bezpieczeństwa w Wielkopolsce a wybory do sejmu w 1952 roku
 • Michał Szychowski, Plastyczne i przestrzenne formy upamiętnienia ofiar byłego KL Lublin na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w latach 1944–1969
 • Krzysztof Tarka, Waldemar Sobczyk i „Nasz Znak” – dywersja w ruchu ludowym na emigracji
 • Krzysztof Zajączkowski, Zakłócona rocznica. Wizyta niemieckich weteranów w Gdańsku w 1979 roku w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa

V. U sąsiadów

 • Wołodymyr Baran, Zachodnia Ukraina – początek sowietyzacji (wrzesień–grudzień 1939). Spojrzenie historyka ukraińskiego
 • Prokop Tomek, Na falach Radia Wolna Europa. Historia Jaroslava i Pavla Pecháčków

VI. Dokumenty

 • Paweł Duber, Leon Janta Połczyński – fragmenty Wspomnień z pierwszego półrocza wojny 1939–1940

VII. Recenzje i polemiki

 • Grabież z kaukasko-rosyjskim rozmachem, 1944–1953 [Recenzja książki Bogdana Musiała Stalins Beutezug. Die Plünderung Deutschlands und der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht, Berlin 2010] (Aleksander Gogun)
 • Jacek Kutzner, 303. Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki w bitwie o Wielką Brytanię, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2010 (Grzegorz Âliżewski)
 • Anna Grażyna Kister, Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzne 18 X 1943 – 26 III 1945, Warszawa 2010 (Radosław Kurek)
 • Uwagi do recenzji prof. Józefa Półćwiartka (Bogusław Wójcik)
   
do góry