Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1(17)/2011

W numerze:

Od Redakcji (Marek Wierzbicki)

I. Młodzież w PRL. Dyskusja

II. Studia:

 • Sebastian Piątkowski, Młodzież polska w propagandzie prasy gadzinowej dystryktu radomskiego lat 1939–1945
 • Jacek Wołoszyn, Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944–1956
 • Mariusz Mazur, Rozmowy o wartościach. Dyskusje młodzieży na łamach „Sztandaru Młodych” 1950–1956
 • Joanna Sadowska, „Masy członkowskie” Związku Młodzieży Socjalistycznej na tle społeczeństwa polskiego lat 1956–1976
 • Ewa Rzeczkowska, Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944–1956
 • Kamil Dworaczek, Analiza porównawcza SKS-ów
 • Jarosław Syrnyk, Ukraiński ruch młodzieżowy w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.
 • Ewa C. Chabros, Polskie graffiti lat osiemdziesiątych w świetle relacji jego twórców

III. Varia

 • Mirosław Sikora, Cena lojalności wobec II Rzeczypospolitej. Wywłaszczenie Habsburgów żywieckich przez narodowosocjalistyczne Niemcy 1939–1944
 • Sebastian Drabik, Wojewódzka organizacja partyjna PZPR w Krakowie w Październiku 1956 i w okresie wyborów w styczniu 1957 roku
 • Jerzy Grzybowski, Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Polsce wobec mniejszości białoruskiej w kraju i Białorusinów antykomunistów na Zachodzie (w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych)
 • Arkadiusz Słabig, Sprawa kryptonim „Działacz”. Inwigilacja środowiska białoruskiego w Szczecinie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia
 • Machteld Venken, Międzynarodowe i lokalne próby aktywizacji byłych żołnierzy Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej w Belgii w latach 1947–1970
 • Radosław Domke, Problemy społeczne Polaków w świetle analiz Biura Listów KC PZPR w latach siedemdziesiątych XX wieku
 • Karol Nawrocki, Elbląskie inicjatywy antysystemowe w pierwszym roku stanu wojennego (13 grudnia 1981 – 12 stycznia 1983 roku)

IV. Dokumenty

 • Przemysław Bartkowiak, Walka o ideowy i polityczny profil struktur Chorągwi Zielonogórskiej ZHP w latach 1956–1958 w świetle dokumentów archiwalnych
 • Krzysztof Kosiński, Młodzież w rewolcie 1956 roku

V. Recenzje i polemiki

 • Piotr Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957), Warszawa 2009 (Paweł Duber)
 • NSZ na to nie zasłużyły. Na marginesie pracy Mirosława Piotrowskiego pt. Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyśnie 1944–1947, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009 (Mariusz Mazur)
 • Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976). Polityczne aspekty działalności , Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010 (Marek Wierzbicki)
 • Władysław Bułhak, Kronika wywiadu PRL. Wokół książki Zbigniewa Siemiątkowskiego, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009
 • Dziennik Zygmunta Klukowskiego i jego losy (Zygmunt Piotr Mańkowski)
 • Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1943 (tom 1) i 1944–1959 (tom 2). Ośrodek KARTA, Warszawa 2007, 2008) (Agnieszka Jaczyńska )
 • Jak Klukowski witał Armię Czerwoną (Wojciech Samoliński)
 • Od redaktora „Zamojszczyzny…” (Agnieszka Knyt)
do góry