Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2(16)/2010 – cena 30,00 zł

W numerze:

Od Redakcji

I. Ankieta: Czym była »Solidarność«?; Jaką rolę odegrała »Solidarność« w najnowszej historii?

II. Studia:

 • Tadeusz Kopyś – Współpraca polskiej i węgierskiej opozycji w latach osiemdziesiątych XX wieku
 • Igor Hałagida – Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Słupsku w latach 1980–1981
 • Jan Olaszek – „Ekstremiści, chuligani, politykierzy”. Obraz podziemnej „Solidarności” w propagandzie stanu wojennego
 • Marcin Łaszczyński – „Krąg” i jego krąg. Wydawnictwo w świetle relacji
 • Maria Orzechowska-Chodurska – Paryskie Radio „Solidarność” – zapomniany epizod w radiofonii
 • Patryk Pleskot – Zachód ratuje generała?! Paradoksy zachodniej dyplomacji w czasie przemian w Polsce (czerwiec–lipiec 1989 roku)
 • Tomasz Snarski – Sprawiedliwość transformacyjna, filozofia prawa i rozliczanie przeszłości przez demokratyczne państwo prawa

III. Varia

 • Arunas Bubnys – Eksterminacja Żydów wileńskich i dzieje getta wileńskiego (1941–1944)
 • Dariusz Rogut – Zarys historii sowieckiego obozu specjalnego nr 4 (Stiepłagu) w latach 1948–1954
 • Jacek Wołoszyn – „Ostra broń” – agentura celna. Tajni współpracownicy w więzieniach i aresztach śledczych w latach 1944–1956.
 • Krzysztof Tarka – Nauka, polityka i tajne służby. Podróże Adama Bromkego do Polski
 • Robert Spałek – Jakub Berman. Portret politycznego emeryta w materiałach SB (1966–1971)
 • Przemysław Gasztold-Seń – Syryjsko-libijska walka z syjonizmem w PRL. Zaangażowanie Michela Mounayera w działalność „lewicy” partyjnej w latach 1978–1986

IV. Dokumenty

 • Paweł Szulc – „Ładną gwiazdkę nam rząd zgotował!”. Grudzień ’70 w listach do Radiokomitetu
 • Bogdan Musiał, Jan Szumski – Lato 1980 na Wybrzeżu oraz powstanie „Solidarności” w świetle sprawozdań sowieckich Konsulatów Generalnych w Gdańsku i Szczecinie
 • Tadeusz Kopyś – Polityka wewnętrzna Rumunii w okresie powstania NSZZ „Solidarność”
 • Tomasz Kozłowski, Jan Olaszek – Internowani w stanie wojennym. Dane statystyczne

V. Recenzje i polemiki

 • Franziska Bruder, „Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!“. Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), 1929–1948, Berlin 2007 (Alexander Gogun)
 • Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956 w świetle dokumentów, wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Wójcik, Rzeszów 2009 (Józef Półćwiartek)
 • Réné Rémond, Francuska prawica dzisiaj, wstęp i oprac. M.K. Ujazdowski, Warszawa 2008. Rozważania wokół książki (Aleksander Hall)
 • Artur Trudzik, Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” i jego organ prasowy „Trybuna”. Dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD”, Warszawa 2009 (Sławomir Łukasiewicz)
 • Uwagi do artykułu Jana Skórzyńskiego „Apel do społeczeństwa polskiego” i geneza ROPCiO, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2 (13), s. 317–331 (Grzegorz Waligóra)
   
do góry