Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1(15)/2010 – cena 30,00 zł

W numerze:

Od Redakcji

I. Dyskusja

 • Stan badań i źródła do dziejów emigracji

II. Esej

 • John Earl Haynes – Tło amerykańskiego antykomunizmu

III. Studia

 • Sławomir Łukasiewicz – Zimnowojenna emigracja polityczna jako przedmiot badań
 • Arnold Kłonczyński – Warszawa wobec polskiej emigracji w Szwecji w latach 1945–1968
 • Paweł Ziętara – Konrad Sieniewicz w dokumentach bezpieki
 • Piotr Stanek – Figurant „Tybr” – nieudany werbunek niedoszłego ministra
 • Krzysztof Tarka – Działalność Karola Lewkowicza – przyczynek do powstania orientacji prokrajowej na emigracji
 • Idesbald Goddeeris – Prawomocność czy integracja? Studia porównawcze działalności politycznych na uchodźctwie
 • Małgorzata Choma-Jusińska – Współpraca środowiska „Spotkań” z emigracją na Zachodzie. Przyczynek do badań

IV. Varia

 • Oleh Razyhrayev – Udział Policji Państwowej województwa wołyńskiego w ochronie granicy wschodniej w latach 1921–1924
 • Piotr Cichoracki – Działalność głównego komisarza cywilnego we wrześniu 1939 roku
 • Michal Šmigel, Bohdan Halczak – Repatriacja czy deportacja? Radziecka akcja repatriacyjna na Słowacji w latach 1945–1948
 • Mariusz Mazur – Nieformalny rezonans społeczny tzw. Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS w grudniu 1948 roku
 • Jan Pisuliński – Polacy pomagający Ukraińcom na ziemiach dzisiejszej Polski w latach 1945–1947
 • Inna Pojizdnyk – Kościół katolicki a Cerkiew greckokatolicka w USRR po II wojnie światowej – droga do współpracy
 • Wojciech Jałowski – Zbrodnia niewyjaśniona. O złożoności losów ludzkich w pierwszych latach powojennych na przykładzie zabójstwa Teodora Jałowskiego, funkcjonariusza Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej w Radomiu
 • Pál Germuska – Wydatki wojskowe i obronne na Węgrzech w latach 1949–1979
 • Marek Golińczak – Polska opozycja polityczna lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku wobec przeobrażeń wewnętrznych i polityki zagranicznej
  Związku Radzieckiego
 • Krzysztof Kolasa – Działania władz terenowych oraz aparatu bezpieczeństwa wobec placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi i ich likwidacja

V. Dokumenty

 • Sławomir Łukasiewicz – Przesłuchania generała Modelskiego przed komisjami Izby Reprezentantów i Senatu USA wiosną 1949 roku – dokumenty
 • Marcin Krzysztofik – Protokół z narady pracowników Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie z 3 lipca 1972 roku
 • Daniel Wicenty – O sprawach trudnych, sprawach naszego bytu i naszej przyszłości

VI. U sąsiadów

 • Olaf Mertelsmann – Współczesna historiografia estońska

VII. Recenzje i polemiki

 • Jörg Baberowski – Czerwony terror. Historia stalinizmu. (Aleksander Gogun)
 • Dionizy Garbacz – „Wołyniak”. Legenda prawdziwa, Wydawnictwo „Sztafeta” we współpracy z IPN Oddział w Rzeszowie, Stalowa Wola 2008, ss. 232 (Łukasz Pasztaleniec)
 • Patryk Pleskot – Sukces „grzecznej” historii. Niemiecko-francuski podręcznik historii najnowszej
 • Robert Spałek – Warszawska ulica w stanie wojennym. Demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w oczach opozycji i władzy 1981–1983, Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2008, ss. 266 (Włodzimierz Domagalski) 
 • Robert Spałek – W odpowiedzi na recenzję Włodzimierza Domagalskiego
do góry