Nawigacja

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (5)/2004 – cena 25,00 zł

W numerze:

1. Dyskusja:

 • dr hab. Janusz Kurtyka – Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec podziemia niepodległościowego.

 • Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym – dr Tomasz Balbus, Jerzy Kułak, dr hab. Janusz Kurtyka, dr Zbigniew Nawrocki, dr Grzegorz Ostasz i dr Zdzisław Zblewski.

2. Studia: Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym w latach 1944–1956

 • Agnieszka Łuczak – Rozpracowanie Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu.

 • dr Tomasz Toborek – Likwidacja Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Łódzkiem w latach 1945–1951.

 • Tomasz Kurpierz – Likwidacja zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka” w 1946 roku – próba rekonstrukcji działań aparatu bezpieczeństwa.

 • dr Zdzisław Zblewski – Tarnowska organizacja Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w latach 1945–1948”.

 • Wojciech Frazik, Filip Musiał – Aparat represji wobec tarnowskich struktur Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

 • dr Jerzy Bednarek – Oddział Franciszka Olszówki „Otta”. Z dziejów powojennej konspiracji komunistycznej.

3. Varia:

 • prof. dr hab. Czesław Brzoza – Od Miechowa do Coburga. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w marszu na zachód

 • Marek Czech – Inwigilacja środowiska „Spotkań” przez służby specjalne PRL.

4. Dokumenty:

 • dr Tomasz Balbus – „Człowiek, żołnierz, współpracownik MBP. Sprawa Zenona Soboty „Świdy” – czyli o poplątanych życiorysach ludzi podziemia.

 • Piotr Łapiński – Próba likwidacji patrolu NZW ppor. Kazimierza Krakowskiego „Głuszca” przez WUBP w Białymstoku wiosną 1953 roku jako przykład wykorzystania powiązań rodzinnych w kombinacji operacyjnej.

 • Grzegorz Waligóra – Generał Krzysztoporski o rozłamowym Ogólnopolskim Spotkaniu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce (Zalesie Górne, 10 czerwca 1978 roku).

 • Ewa Kuszyk-Peciak – Manipulowanie wymiarem sprawiedliwości w latach osiemdziesiątych przez lubelską Służbę Bezpieczeństwa.

5. U sąsiadów:

 • dr Łukasz Kamiński – Czeska historiografia dziejów najnowszych.

6. Recenzje:

 • Jerzy Eisler – Stosunki Kościół–państwo w powojennej Polsce w najnowszych publikacjach.

 • Paweł Rokicki – Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943–1945 (Piotr Niwiński).

 • Janusz Wasylkowski – Na rzecz wolnej Polski. Towarzystwo Polskie w Danii i jego poprzednicy 1973–2001 (Paweł Jaworski).

do góry