Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2 (4)/2003 – cena 29,00 zł

W numerze:

I. Dyskusja

 • Łukasz Kamiński – Władza wobec opozycji 1976–1989
 • Opozycja demokratyczna w działaniach władz PRL

II. Esej

 • Adam Leszczyński – Jaką historię „Solidarności” lat 1980–1981 warto napisać? Zarys projektu badawczego

III. Studia: Opozycja 1976–1989

 • Robert Spałek – „Gracze” – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Sławomir Cenckiewicz – Służba Bezpieczeństwa w walce z Ruchem Młodej Polski 1979–1988
 • Leszek Próchniak – Służba Bezpieczeństwa wobec opozycji w Łodzi 1976–1980
 • Dariusz Iwaneczko – Służba Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” rolniczej w Polsce południowo-wschodniej 1980–1981
 • Witold Gieszczyński – Procesy studenckie w Olsztynie w 1981 r.
 • Krzysztof Madej – Opozycja w PRL 1956–1980. Stan badań

IV. Varia

 • Piotr Blažek – Odmowa służby wojskowej w Czechosłowacji 1969–1989
 • Adam Puławski – Postrzeganie żydowskich oddziałów partyzanckich przez Armię Krajową i Delegaturę Rządu RP na Kraj

V. Dokumenty

 • Grzegorz Majchrzak – Początki „ochrony” NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa (wrzesień 1980 – kwiecień 1981)
 • Paweł Piotrowski – Wrocławska opozycja w 1986 roku w materiałach Służby Bezpieczeństwa
 • Przemysław Zwiernik – Rozpracowanie „Motorniczego”

VI. U sąsiadów

 • Marína Zavacká – Słowacka historiografia dziejów najnowszych od 1990 roku

VII. Recenzje i polemiki

 • Natalia Aleksiun – Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950) (Marcin Urynowicz)
 • The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States (Rafał Wnuk)
 • Anetta Rybicka – Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut fűr Deutsche Ostarbeit. Kraków 1940–1945 (Paweł Kosiński)
 • PRL. Trwanie i zmiana (Krzysztof Lesiakowski)
 • Andrzej Friszke – Polska. Losy Państwa i Narodu 1939–1989 (Jerzy Eisler)
 • Bogusław Kopka – Obozy pracy w Polsce 1944–1950. Przewodnik encyklopedyczny (Łukasz Kamiński)
 • W odpowiedzi na recenzję Bogusława Kopki: Witold Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945–1950 (Witold Stankowski, Bogusław Kopka)
  W odpowiedzi na recenzję Marcina Urynowicza: Marek Jan Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918–1956. Współistnienie – Zagłada – Komunizm (Piotr Gontarczyk, Marcin Urynowicz)
do góry