Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2 (6)/2004 – cena 26,00 zł

W numerze:

1. Dyskusja:

 • Bogdan Musiał – Niemiecka polityka narodowościowa w okupowanej Polsce w latach 1939-1945

 • Piotr Madajczyk – Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej

 • Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach 1939-1989 – prof. dr hab. Piotr Madajczyk, dr hab. Eugeniusz Mironowicz, dr Grzegorz Motyka, dr Bogdan Musiał i dr Bożena Szaynok

2. Studia: Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach 1939–1989

 • Marek Wierzbicki – Białorusini polscy w okresie przełomu (1939-1945).

 • Ryszard Kaczmarek – Niemiecka polityka narodowościowa na Górnym Śląsku (1939-1945).

 • Stanisław Jankowiak – Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie światowej.

 • Jan Pisuliński – Polityka władz wobec społeczności ukraińskiej w latach 1944-1956.

 • Bożena Szaynok – Komuniści w Polsce (PPR/PZPR) wobec ludności żydowskiej (1945-1953).

 • Alicja Paczoska – Oskarżeni o separatyzm. Działania tajnych służb PRL wobec działaczy kaszubskich w latach 1945-1970.

3. Varia:

 • Dorota Siepracka – Mordercy Żydów przed nazistowskim Sądem Specjalnym.

 • Przemysław Piątek – Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie przeciw ludzkości określone w art. 3 ustawy o IPN.

 • Frank M. Grelka – „Antypolska Akcja” OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Uwagi przy okazji badania paradygmatu stosunków polsko-ukraińskich.

 • Jolanta Hajdasz – Odbiór audycji Rozgłośni Polskiej RWE w Polsce

 • Grzegorz Waligóra – Romuald Szeremietew – opozycjonista w PAX

4. Dokumenty:

 • Aleksandra Namysło – Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji działających w społeczeństwie żydowskim z 1946 r.

 • Igor Hałagida – Nieznane instrukcje MBP dotyczące akcji „Wisła”.

5. Recenzje i polemiki:

 • Dieter Pohl – Von der „Judenpolitik” zum Judenmord. Der Distrikt Lublin des Generalgouverments 1939-1944 i Bogdan Musiał – Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939-1944 (Jacek Wołoszyn)

 • Jerzy Zajadło – Odpowiedzialność za mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim (Jacek Żygadło).

 • Dorota Skotarczak – Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej (Jerzy Eisler).

 • Krzysztof Tarka – Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu na uchodźstwie 1945-1990 (Anna Cichocka)

 • Sune Persson – „Vi aker till Sverige”. De vita bussarna 1945 (Paweł Jaworski)

 • Paweł Machcewicz, Grzegorz Motyka – W odpowiedzi Frankowi M. Grelce.

 • Krzysztof Wyszkowski – W odpowiedzi na artykuł Roberta Spałka „Gracze” – Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

 • Robert Spałek – W odpowiedzi Krzysztofowi Wyszkowskiemu

do góry