Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (15)/2017

SPIS TREŚCI

Śp. Zbigniew Nawrocki

 • Rys biograficzny (Dariusz Iwaneczko)
 • Dorobek naukowy (Krzysztof Kaczmarski, Robert Witalec)

Struktury i kadry

 • Marcin Kasprzycki, Kadra Referatu ds. Bezpieczeństwa/ds. SB KP MO/KMiP MO w Nowym Sączu w latach 1957–1975

Szkolenie resortowe i pozaresortowe

 • Krzysztof Lesiakowski, Krótka historia Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi (1945–1947)
 • Tomasz Pączek, Szkolenie zawodowe i polityczne szeregowych oraz podoficerów MO w latach 1945–1954
 • Andrzej W. Kaczorowski, Edukacja i wyszkolenie funkcjonariuszy Wydziału II/V Departamentu IV MSW
 • Zbigniew Bereszyński, Rekrutacja, szkolenie i kariery funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na przykładzie województwa opolskiego
 • Ireneusz Bieniecki, Kształcenie podoficerów zawodowych w Szkole Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie w latach 1967–1991
 • Piotr Rybarczyk, Szkolenie funkcjonariuszy wojewódzkiego aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego PRL na przykładzie Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy w latach 1956–1980
 • Adrian Jusupović, Służba Bezpieczeństwa na cywilnych uczelniach. Przyczynek do pozaresortowego szkolenia funkcjonariuszy MSW
 • Elżbieta Kowalczyk, Programy nauczania Szkoły Partyjnej przy KC PZPR w latach 1952–1956 (na przykładzie szkolenia kadry kulturalno-oświatowej)
 • Zbigniew Siemiątkowski, Ewolucja modelu szkolenia kadr wywiadowczych w PRL. Od ulicy Długiej do Starych Kiejkut

Artykuły

 • Mirosław Pietrzyk, Zbrodnia wewnątrz resortu. Zabójstwo funkcjonariusza PUBP w Inowrocławiu Wincentego Mückego (1901–1945)
 • Mikołaj Wolski, „Zdecydowany reakcjonista”. Leopold Tyrmand w dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1945–1962. Zarys problematyki

Dokumenty

 • Maciej Łochowski, Październikowe zaostrzenie kursu. Wokół referatu Stanisława Radkiewicza wygłoszonego na posiedzeniu Prezydium PKWN 4 października 1944 r.

Wykaz skrótów
Noty o Autorach
Zasady przygotowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej

do góry