Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (14)/2016

 • Okładka
  Okładka

Większość artykułów jest poświęcona przypadkom współpracy z UB/SB wybranych osób i środowisk. Inne dotyczą przemian w organizacyjnych i personalnych w aparacie bezpieczeństwa, szczególną cezurą jest tutaj rok 1956. Pozostałe artykuły opisują wywiad wojskowy PRL, historię ucieczki oficera SB ze służby i represje UB prowadzone wobec jednej z sióstr zakonnych. Uzupełnieniem jest dział zawierający recenzje publikacji traktujących o działalności służb cywilnych i wojskowych bezpieki.

SPIS TREŚCI

Struktury

 • Zbigniew Bereszyński, Kadry aparatu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obsady personalnej stanowisk kierowniczych, w województwie opolskim w latach 1956–1990
 • Krzysztof Filip, Reorganizacja gdańskiego aparatu bezpieczeństwa 1956/1957
 • Bartosz Kapuściak, Wywiad wojskowy PRL. JW 3362 i podległe jej jednostki
 • Piotr Rybarczyk, Renovatio ficta? Przeobrażenia strukturalno-organizacyjne i kadrowe Służby Bezpieczeństwa w województwie bydgoskim w latach 1956-1957 – przegląd podstawowych zagadnień

Artykuły

 • Przemysław Benken, „Jestem gotów na wszystko, aby mieć sposobność życia w wolnym i demokratycznym kraju”. Historia ucieczki kpt. Stanisława Szymonika – szyfranta Stałego Przedstawicielstwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
 • Witold Bobryk, O działalności denuncjatorskiej Jana Lewiarza
 • Grzegorz Goryński, Działania służb bezpieczeństwa wobec siostry Orencji - Ireny Imbery ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie
 • Ołena Janczuk, Od agenta Abwehry do tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL – przypadek Jana Ilnickiego
 • Renata Madziara, Duchowni z diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego uwikłani we współpracę z organami państwa
 • Krzysztof Sychowicz, Rola i funkcjonowanie agentury aparatu bezpieczeństwa w środowisku mniejszości litewskiej (1945–1975)
 • Barbara Techmańska, Prześladowca czy ofiara? Przypadek „Tłumacza”
 • Olga Zbrozhko, Ksiądz Hawryil Kostelnyk (1886–1948) i jego tragiczny los jako skutek współpracy z organami KGB. Mity i fakty historyczne

Recenzje

 • Agnieszka Pietrzak, Żołnierze batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944–1956, Warszawa 2016 (Przemysław Benken)
 • Grzegorz Kowal, Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie (1981–1982), Wrocław 2013 (Zbigniew Bereszyński)
 • Zbigniew Palski, Informacja Wojska Polskiego 1943–1957, Warszawa 2016 (Arkadiusz Machniak)

Wykaz skrótów
Noty o Autorach
Zasady przygotowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej

do góry