Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (6)/2008

 • nr 1 (6)/2008
  nr 1 (6)/2008

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Struktury

 • Tomasz Balbus, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworze – struktura, kadry, działalność (maj – grudzień 1945)

Aparat Bezpieczeństwa a Kościoły

 • Grzegorz Bębnik, Od „Górala" do „Gustawa" – zwierzchnicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Górnym Śląsku wobec aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej (szkic problemu)
 • Mariusz KrzysztofińskiKrzysztof Sychowicz, W kręgu „Bizancjum"
 • Artur Brożyniak, Sprawa księdza Jana Lewiarza
 • Adam Dziurok, „W matni" – kontakty księdza Wiktora Skworca ze Służbą Bezpieczeństwa

Artykuły

 • Jarosław Syrnyk, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu wobec mniejszości rosyjskiej i tzw. Środowiska białogwardyjskiego
 • Krzysztof PogorzelskiKrzysztof Sychowicz, TW „Kastuś" i Służba Bezpieczeństwa a środowisko białoruskie na Białostocczyźnie

Dokumenty

 • Milena Przybysz, „Wczoraj była w Nowej Hucie straszna awantura..."
 • Piotr Rybarczyk, „…każdego klerykała z milicji będziemy pędzić!". Zwalczanie praktyk religijnych wśród funkcjonariuszy KW MO w Bydgoszczy po Październiku
 • Łucja Marek, Zwalczanie „klerykalizmu" wśród członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa katowickiego po Październiku '56
 • Krzysztof Kolasa, Likwidacja placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi
 • Igor Hałagida, Raport Departamentu IV MSW dotyczący katolickich obchodów milenium chrztu Rusi w Polsce w 1988 r.

W oczach własnych

 • Wojciech Frazik, Wojenne losy Jana Emila Karpińskiego (Emanuela Alberga)

Biogramy

 • Filip Musiał, Józef Schiller (1931–1999), oficer Informacji Wojskowej, funkcjonariusz Wydziału III i IV Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, szef SB w województwie nowosądeckim i tarnowskim
 • Tomasz ŁabuszewskiKazimierz Krajewski, Józef Czaplicki vel Izydor Kurtz (1911–1985), działacz komunistyczny, partyzant, dyrektor Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
 • Tomasz BalbusZbigniew Nawrocki, Władysław Śliwa vel Stanisław Imiołek (1919–1976), bojówkarz PPR/AL, organizator i kierownik WUBP w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu, funkcjonariusz MBP/MSW

Recenzje

 • Marek LasotaMartyrologium czy zbiór biografii? Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989
 • Ryszard Oleszkowicz, Jan Larecki, Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007
 • Krzysztof Szwagrzyk, Joanna Żelazko, „Ludowa" sprawiedliwość. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, Łódź 2007
 • Piotr Gontarczyk, Henryk Dasko, Dworzec Gdański. Historia niedokończona, Kraków 2008
 • Sławomir Cenckiewicz, Igor Hałagida, „Szpieg Watykanu". Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), Warszawa 2008

Wykaz skrótów

Noty o Autorach

Publikację można nabyć w rzeszowskim oddziale IPN

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989", nr 1(6)/2008 (PDF)

 
do góry